nieuws

Hoge Raad: hypotheekrente alleen aftrekbaar als verbouwing is betaald

Archief

De rente over een lening die is aangegaan voor onderhoud of verbetering van de eigen woning is alleen aftrekbaar als de kosten daarvan zijn betaald, zo heeft de Hoge Raad bepaald. De betreffende uitspraak maakt tegelijkertijd meer ruimte voor het consumptief aanwenden van zo’n lening. VVD-Kamerlid Dezentjé vindt dat Financiën de uitspraak moet terugdraaien.

De Hoge Raad deed eind oktober uitspraak in een zaak waarbij een eigenwoningbezitter een aanslag had ontvangen van de Belastingdienst, omdat over 1999 ten onrechte hypotheekrente zou zijn afgetrokken. De betrokkene had in 1997 zijn hypotheek met 30.000 gulden verhoogd om een verbouwing van de keuken te kunnen financieren. Dat bedrag is op zijn privé-rekening gestort. In april van dat jaar kocht hij een auto voor 25.000 gulden, welk bedrag van diezelfde privé-rekening is afgeschreven. Op zijn spaarrekening had de geldnemer op dat moment een even groot bedrag beschikbaar.
De verbouwing van de keuken werd wegens de gezondheid van de echtgenote uitgesteld tot 2000. In dat jaar is uiteindelijk een bedrag van ruim 24.000 gulden aan de verbouwing uitgegeven. De Belastingdienst heeft voor het jaar 1999 een aanslag opgelegd, omdat over dat jaar de hypotheekrente is afgetrokken, terwijl de kosten voor de verbouwing toen nog niet waren gemaakt.
De geldnemer heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij het gerechtshof in Arnhem, die dit beroep gegrond verklaarde. Staatssecretaris Wijn van Financiën ging vervolgens in cassatie, waarna de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof terugdraaide: renteaftrek is alleen mogelijk als de kosten voor het onderhoud of de verbetering schriftelijk aantoonbaar zijn betaald. “Deze vereiste is ingegeven door de wens om – nu bij geldleningen voor dit doel de omvang en het tijdstip van de uitgaven waarvoor de geldlening is aangegaan veelal minder eenvoudig zijn vast te stellen dan bij aankoop van een eigen woning – discussies daarover zo veel mogelijk te voorkomen”, licht de Hoge Raad toe.
Aanschaf auto
Zowel het gerechtshof als de Hoge Raad oordelen dat de aanschaf van de auto met het geleende geld de renteaftrek niet in de weg staat, omdat de eigenwoningbezitter op het moment van de aanschaf het geld voor de verbouwing nog op andere manieren voorhanden had. “De enkele omstandigheid dat een belastingplichtige die een schuld is aangegaan voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, het geleende geld niet onmiddellijk voor dat doel aanwendt, hoeft op zichzelf nog niet te betekenen dat aan het oogmerkvereiste niet langer wordt voldaan.”
De verbouwingskosten mogen dus worden betaald van een andere rekening dan die waarop het leningbedrag is gestort. Het geleende geld mag worden aangewend voor andere doeleinden, mits de geldnemer een overeenkomend bedrag nog liquide beschikbaar heeft. Daarmee biedt de Hoge Raad een mogelijkheid om hypotheekgelden te gebruiken voor consumptieve bestedingen. Per saldo levert de uitspraak echter weinig op, omdat de geldnemer eenzelfde bedrag nog op een andere rekening moet hebben staan.
Kamervragen
Kamerlid Ineke Dezentjé-Hamming (VVD) heeft staatssecretaris Wijn van Financiën vragen gesteld over de uitspraak van de Hoge Raad. Dezentjé wil weten of de uitspraak leidt tot hogere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst en meer administratieve lasten bij belastingplichtigen. “Dit arrest mag niet leiden tot een feitelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dit kabinet heeft overigens geen plannen om de aftrek te beperken.”
Verder wil het Kamerlid weten of in het beleid van de belastingdienst voorheen al betekenis werd toegekend aan het tijdstip waarop kosten waren gemaakt, als vaststond dat geld geleend was voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. “Welke aanpassingen voorziet u in de huidige uitvoering door deze beslissing van de Hoge Raad en op welke termijn? Wordt daarbij het belang van de belastingplichtigen vóór die van de Belastingdienst geplaatst ten einde te voorkomen dat de belastingaangifte complexer wordt dan hij al is?”
Om verdere beperking van aftrekmogelijkheden te voorkomen, verzoekt het VVD-Kamerlid de staatssecretaris om de wet zodanig te wijzigen dat expliciet wordt bepaald dat de aftrekbaarheid van de rente niet afhankelijk is van het tijdstip waarop de kosten voor onderhoud of verbouwing van de woning worden gemaakt, mits voor het overige aan alle voorwaarden is voldaan. “Zo niet, bent u dan bereid om een dergelijke wetswijziging door te voeren voor gevallen waarin de uitgaven zijn gedaan binnen een bepaalde periode na het sluiten van de lening?”

Reageer op dit artikel