nieuws

Historisch verlies voor Interpolis

Archief

Interpolis heeft voor het eerst sinds 1972 een jaarverlies geleden. Onder de streep bleef vorig jaar een negatief cijfer van e 67 mln over.

Het enorme jaarverlies wordt niet alleen veroorzaakt door de negatieve beursontwikkelingen. De grootste bijzondere last betreft weliswaar een waardevermindering van de aandelenportefeuille (e 193 mln), maar daar komt een extra storting aan het eigen pensioenfonds bovenop (e 23 mln). Verder zijn er grote schadeposten door de najaarsstorm (netto e 22 mln) én door enkele omvangrijke branden (e 43 mln).
Het operationele resultaat van het schadebedrijf kelderde door dit alles van e 71 mln naar e 8 mln. Dat van het levenbedrijf zakte tot e 133 (152) mln. Dit gevoegd bij de genoemde bijzondere lasten, resulteert in een historisch jaarverlies van e 67 mln, tegen nog e 145 mln winst in 2001.
Het laatste verlies van Interpolis dateert uit 1972, toen als gevolg van stormen onder de streep enkele miljoenen guldens verlies bleven staan.
Het eigen vermogen van Interpolis liep door het resultaat een deuk op: e 1.167 (1.409) mln. De solvabiliteit zakte weliswaar fors, maar blijft op hoog niveau: 172% (221%).
Premies
De premieomzet van Interpolis (5.900 medewerkers) ontwikkelde zich met een daling van 7% evenmin rooskleurig. Die neergang is veroorzaakt door de omzetdaling in lijfrentekoopsommen, waardoor de levensverzekeringen 15% minder premie opleverden: e 2.405 (2.833) mln. Het schadebedrijf zette daar een plus van 15% tegenover tot e 1.256 (1.093) mln, met name te danken aan de pakketverzekeringen ‘Alles in één Polis’ (particulieren) en ‘Bedrijven Compact Polis’ (mkb).
Interpolis Bedrijfszorg (arbo- en reïntegratiediensten) behaalde een omzet van e 119 (103) mln. De administratie en het vermogensbeheer (e 22 mld vermogen) voor pensioenfondsen zorgden voor e 86 (81) mln omzet. Het operationele resultaat van Bedrijfszorg en Pensioenservices was e -5 (-2) mln, dankzij investeringen in procesvernieuwing en integratie.

Reageer op dit artikel