nieuws

Het wonder van Lourdes

Archief

Jan Mol, hoofd communicatie van VGZ, begeleidde als vrijwilliger gedurende vijf dagen een groep verzekerden op bedevaart naar Lourdes. Hij deed dit samen met 65 VGZ-collega’s.

Doet VGZ dit vaker?
Zo lang ik het me kan heugen gaan we daar elk jaar met zo’n driehonderd verzekerden heen. De verzekerden kunnen eens in de vijf jaar deelnemen. Het zijn chronisch zieken en gehandicapten. Ook mensen met psychische en psychosociale problemen. Behalve vrijwilligers van VGZ gaan er artsen, verpleegkundigen en pastors als vrijwilligers mee.
En jij?
Ik was daar nu voor derde keer met VGZ. Los hiervan ben ik er een keer met mijn vrouw geweest. Ik wilde haar deelgenoot maken van wat mij in Lourdes bezighield. Als ik van zo’n reis thuiskwam, was ik er namelijk erg vol van.
Vertel!
De bezoekers, ook degenen die niet, of niet meer, erg gelovig zijn, vinden in Lourdes veel bemoediging. Er zijn daar duizenden lotgenoten en deelgenoten. Mensen gaan hun eigen situatie relativeren. Iemand zei me eens: “Ik ben blij dat ik mijn eigen handicap weer mee naar huis neem”. Kijk, dat is voor mij nou ‘het wonder van Lourdes’.
En jijzelf?
Ik vind het goed om daar te ervaren wat het betekent om zorg te hebben voor anderen en om als verzekeraar de andere kant van de zorg te zien. Het is dankbaar werk. Maar ook kom ik daar zelf tot rust en tot reflectie.
Rust?
Een groot gedeelte is zeer druk en toeristisch. Maar bij de heiligdommen – de grot waar Maria aan Bernadette verscheen en de kerken daar om heen – is het op bepaalde tijdstippen heel rustig. Ik vind het heerlijk om tegen middernacht als de verzekerden op bed liggen, naar de grot te gaan. Het is er dan heel stil. Achter je hoor je de rivier stromen.
Deelgenomen aan processies?
Ja, elke avond is er een lichtprocessie waarbij kaarsen worden gedragen. Ook neemt de VGZ-groep altijd deel aan de sacramentsprocessie. Op woensdag en zondag er is er een internationale hoogmis in de Pius X Basiliek, een ondergrondse ruimte met twintigduizend plaatsen. Het is als vrijwilliger een sport om te zorgen dat je groep daar de beste plaatsen krijgt. We hebben ook eigen vieringen. Onder meer een waarbij een pastor iedereen de hand oplegt. Dat is een emotioneel gebeuren.
Jan Mol (midden) als begeleider in Lourdes. Hoewel het nog niet donker is, bereidt men zich voor op de lichtprocessie. De bezoekers dragen kaarsen met een kapje tegen de wind.

Reageer op dit artikel