nieuws

‘Het Oranje-gevoel wint het van gezond verstand bij intermediair’

Archief

“In reactie op het hoofdredactioneel commentaar in AssurantieMagazine, nr. 22 van 14 november toch even wat feiten op een rij.

Als ik onze eigen portefeuille beschouw, dan valt daar het volgende op over Nationale Nederlanden:
– nieuwe pensioenpolissen kunnen niet binnen negen maanden worden opgemaakt,- pensioenmutaties worden niet of fout verwerkt,- er wordt gerekend met verkeerde valutadata,- medewerkers zijn niet in staat de systemen te bedienen en gevraagde informatie op te hoesten,- honorering van verzoeken voor waardeoverdrachten duren eindeloos,- er wordt niet teruggebeld,- faxen raken structureel kwijt,- Australische dollars worden behandeld alsof het euro’s zijn.Zo kan ik nog wel even doorgaan. Nu ben ik het met je eens dat NN qua deskundigheid tot de top behoort in Nederland, getuige alleen al de kwalitatief hoogwaardige redactionele bijdragen van haar medewerkers in de vakpers. Hélaas druppelt er merkbaar maar weinig van die kennis door bij de medewerkers die op de afdelingen de stapels moeten wegwerken. Dat is ook niet verbazingwekkend, want een groot deel van die medewerkers is afkomstig van externe bureaus, “geïnjecteerd in de lijn”, zoals ze dat daar noemen, en dat werkt niet, alle inspanningen en goede wil ten spijt. Dat kunnen die medewerkers niet helpen, de producten en systemen zijn te complex om ze snel en effectief te kunnen doorgronden.
AM vermoedt dat de slechte waardering bij de performancemeting veel heeft te maken met de emotionele constitutie van het intermediair: “meer emotie, dan gezond verstand”, staat er in het hoofdredactioneel commentaar. Ik zou het willen omdraaien: het is juist verbazingwekkend dat er nog zoveel intermediairs zijn die zaken doen met NN. Juist dat heeft te maken met (oranje-)gevoel en niet met gezond verstand.” Henk Winters, Respect Assurantiën, Maartensdijk.

Reageer op dit artikel