nieuws

Herverzekeraar wil overheidsdeel in terreurpool NHT overnemen

Archief

De dekking die de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) vanaf deze maand biedt, zou volgend jaar kunnen worden uitgebreid. Er heeft zich een herverzekeraar gemeld die een deel van de overheidsdekking (e 300 mln) wil overnemen.

De interesse van de niet met naam genoemde herverzekeraar blijkt uit een brief van het ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer, die de stand van zaken met betrekking tot de NHT weergeeft. “Mochten de verzekeraars besluiten gebruik te maken van deze mogelijkheid, dan zal de overheid haar dekking vanaf een hoger bedrag kunnen starten”, aldus het ministerie.
Door het toetreden van een nieuwe herverzekeraar zou volgend jaar, als het aan Financiën ligt, de capaciteit nog verder kunnen worden uitgebreid. “Verder zal de overheid dan overwegen haar aanbod voor dekking per 1 januari 2004 evenredig te verhogen, conform het huidige uitgangspunt van een overheidsdekking die in omvang vergelijkbaar is met de commerciële herverzekering. De totale capaciteit van de NHT kan dan in het belang van verzekerden worden vergroot.”
Het Verbond van Verzekeraars houdt echter enkele slagen om de arm. “Een ruimere dekking betekent voor verzekeraars en verzekerden ook meer premie betalen. Het is maar de vraag of men voor die uitbreiding wil betalen”, aldus een woordvoerder.
Voor de dekkingscapaciteit die de overheid biedt, betalen verzekeraars tot 31 december 2003 een premie van e 10 mln (e 20 mln op jaarbasis). “De overheid hanteert in haar prijsstelling een systeem van verschillende tranches, waarbij het eerste gedeelte van de dekking relatief duur is. Bij de tijdelijke terrorismeverzekering van de luchtvaartsector na 11 september 2001 zijn positieve ervaringen opgedaan met een dergelijke systematiek”, aldus Financiën. “De overheid zal voor de geleverde herverzekeringscapaciteit een premie vragen die de commerciële verzekerbaarheid niet in de weg staat. De premie wordt dus zo gekozen dat bij een herstel van de verzekerbaarheid de overheid zich al snel uit de markt prijst.”
Site
De informatiesite www.terrorismeverzekerd.nl, die is opgezet ter ondersteuning van de landelijke informatiecampagne rond de terreurpool, wordt volgens het Verbond druk bezocht. In week 26 bezochten bijna zevenduizend mensen de site, die samen voor 34.597 pageviews zorgden. Bijna 10.000 keer werd er informatie van de site gedownload.
De pagina met antwoorden op de meest gestelde vragen telde het grootste aantal hits (10.576). “Opvallend is dat de tijd dat bezoekers op de site zijn, tamelijk lang is. Daaruit kan worden geconcludeerd dat men de informatie vrij intensief bestudeert”, aldus het Verbond. Het clausuleblad wordt ook in andere talen dan de Nederlandse gedownload.

Reageer op dit artikel