nieuws

Herstel hypotheekmarkt zet door

Archief

Na het dipje in de maand maart lijkt de hypotheekmarkt zich weer enigszins hersteld te hebben. Werden er in april nog 43.000 nieuwe woninghypotheken ingeschreven, in de maand mei waren dit er 48.200; een stijging van ruim 8%. Ten opzichte van een jaar eerder komt dit zelfs op een stijging van 12% uit. Gemeten in hypotheeksom steeg de productie van e 7,4 mld in april naar e 8,3 mld; een stijging van 16,6. Vergeleken met een jaar geleden betekent dit een stijging van 12%.

Stapje terug
De verzekeraars en pensioenfondsen moeten ook in mei weer een flinke stap terugdoen ten opzichte van 2002. Gingen er in mei 2002 nog 5.500 hypotheken over de toonbank, in mei van dit jaar waren dat er 4.500, een daling van ruim 18%. Wel nam het aantal verstrekte hypotheken met 8% toe ten opzichte van de maand april van dit jaar. De productie daalde ten opzichte van mei 2002 met ruim 15% naar e 0,7 mld.
Consumptief krediet
De markt voor consumptief krediet laat deze maand een kleine verandering zien. Het netto verstrekt krediet steeg sinds tijden met 8% naar e 0,9 mld. Het bedrag aan aflossingen daarentegen nam met 11% toe vergeleken met een jaar eerder. 2002 2002 mei 2003 apr. 2003 mei trend in % Trend t.o.v. mei 2002 HypothekenNieuw ingeschreven woninghypotheken 81,3 7,1 7,4 8,3 12,1 16,6 w.v. in: Noord-Nederland 7 0,6 0,7 0,7 11,7 20,6 Oost-Nederland 16 1,4 1,5 1,7 11,8 21,6 West-Nederland 36,4 3,2 3,2 3,6 11,7 13,8 Zuid-Nederland 17,1 1,5 1,5 1,8 17,2 17,3 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 27,3 2,3 2,4 2,6 7,7 9,3 verzekeraars en pensioenfondsen 9,9 0,9 0,7 0,7 8,1 banken 35,6 3,2 3,2 3,6 15,5 14,9 andere rechtspersonen 4,9 0,4 0,8 0,9 13,5 particulieren 0,9 0,1 0,1 0,1 25,9 30,4 buitenland 2,7 0,3 0,3 0,3 14,5 28,1 Totaal hypotheken 124,4 10,1 10,6 11,4 7,8 12,7 Nieuw ingeschreven woninghypotheken 499,1 44,5 43,0 48,2 12,0 8,3 w.v. in: Noord-Nederland 56,8 5,0 4,9 5,4 11,2 8,2 Oost-Nederland 105,1 9,5 9,4 10,5 11,7 10,1 West-Nederland 212,1 18,6 18,4 20,4 11,2 10,0 Zuid-Nederland 111,8 10,2 9,1 10,5 14,7 3,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 157,2 13,8 13,0 14,1 9,0 2,6 verzekeraars en pensioenfondsen 61,1 5,5 4,2 4,5 8,0 banken 219,4 19,8 18,6 21,4 15,1 7,8 andere rechtspersonen 39,3 3,2 5,0 5,5 10,8 70,6 particulieren 6,9 0,6 0,6 0,6 11,4 5,7 buitenland 15,6 1,5 1,7 2,0 14,1 31,6 Totaal hypotheken 543,2 48,3 46,9 52,3 11,5 8,3 Gemiddelde hypotheekrente 5,33 5,54 4,48 4,51 0,7 -18,6 Consumptief krediet 2002 2002 2003 2003 Trend t.o.v. (bedragen in e mld) jan-dec. mei april mei mei 2002 Debiteurensaldo begin periode 16,0 16,0 16,5 16,5 3,2 Netto verstrekt krediet 10,2 0,8 0,8 0,9 8,0 Rente en kosten 1,4 0,1 0,1 0,1 25,2 Aflossingen 11,3 0,9 0,9 1,0 11,1 Debiteurensaldo eind periode 16,4 15,9 16,5 16,6 4,1 (bedragen in e mld)

Reageer op dit artikel