nieuws

‘Helft ondernemings- pensioenfondsen weg’

Archief

De helft van de bijna achthonderd ondernemingspensioenfondsen in Nederland zal over vijf jaar niet meer bestaan. Die voorspelling doet KPMG Financial Services.

Redenen voor de drastische sanering zijn: strenger toezicht van de Pensioen- en Verzekeringskamer, nieuwe verslaggevingsregels, tegenvallende beleggingsopbrengsten en een stijging van de financiële lasten met gemiddeld 10% tot 25%. “Hierdoor zal de helft van de ondernemingspensioenfondsen in problemen komen en geliquideerd worden”, aldus KPMG.
Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de ondernemingspensioenfondsen overweegt over te stappen naar een goedkopere pensioenregeling. Een aantal fondsen heeft gekozen voor het volledig uitbesteden van de uitvoering, andere zijn overgestapt naar een bedrijfstakpensioenfonds of naar een verzekerde regeling. Sommige oplossingen zijn nog drastischer: vorig jaar zijn 58 ondernemingspensioenfondsen opgeheven. Volgens het onderzoek van KPMG geeft 24% van de pensioenfondsen aan dit voorbeeld te zullen volgen.

Reageer op dit artikel