nieuws

Heinen-Kloppenburg

Archief

Heinen-Kloppenburg

Het faillissement van het rekenkundig bureau voor letselschades Heinen-Kloppenburg is deze maand opgeheven wegens gebrek aan baten. Curator was mr. H. van der Meijden in Nijkerk.
AXA Art/kunstbeurs
AXA Art zal, net als vorig jaar, optreden als sponsor van de Kunst & Antiekbeurs Den Bosch, één van de meest toonaangevende kunstbeurzen in ons land, die dit jaar plaatsvindt van 13 tot en met 21 april.
Paardenfonds Vledder
Het Onderling Paardenfonds in Vledder voldoet aan de eisen van een vrijgestelde onderlinge, zo heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer bekendgemaakt.
De Universele
De naamloze vennootschap De Universele Verzekering heeft opgehouden te bestaan. De portefeuille is overgedragen aan Monuta, die in 1998 eigenaar werd van de Limburgse natura-uitvaartverzekeraar. De portefeuille was op jaarbasis goed voor ongeveer e 0,7 mln brutopremie.
T- en U-rendement
Het U-rendement, een maatstaf voor rentestandskorting en overrentedeling bij levensverzekeringen, zakt in april verder tot 3,79%, tegen 3,98% deze maand. Daarmee nadert het U-rendement het diepterecord van 3,77% uit het voorjaar van 1999. Het oudere maar vergelijkbare T-rendement komt in april wel op een historisch laag punt van 4,04%, tegen 4,29% in maart. Het oude laagterecord was 4,18%.
Pensioendesk
Pensioendesk heeft een nieuwsbrief voor relaties ontwikkeld. Het eerste nummer is inmiddels verschenen. De titel van het blad, dat vier keer per jaar moet gaan verschijnen, is ‘Pensioendeskundig’.
Zelfstandigen
De Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) heeft een cd-rom laten ontwikkelen waarmee startende zelfstandige ondernemers de wettelijke inkomensgevolgen kunnen berekenen bij het starten van een onderneming. Elementen zijn onder meer de premies voor arbeidsongeschiktheids-, ziektekosten- en pensioenverzekeringen. De cd-rom is te bestellen (à e 15) via de website www.rzo.nl.
Allianz/Munich Re
Allianz en Munich Re reduceren hun wederzijdse aandelenbelangen verder tot ongeveer 15%. Allianz bijvoorbeeld brengt het huidige kapitaal in Munich Re nog dit jaar terug van 22% tot ergens tussen 16% en 18%.
ONVZ en Transfusion
ONVZ heeft voor de verzekerden een contract gesloten met Transvision voor het zogenoemde ‘zittend ziekenvervoer'(taxi en rolstoeltaxi). Verzekerden bellen een speciaal telefoonnummer en worden dan doorverbonden met de dichtstbijzijnde taxicentrale die zaken doet met Transvision.
Website Achmea
De website van Achmea, www.achmeahealth.nl is sinds kort uitgebreid met Diagnosehulp, een alfabetische vraagbaak voor medische zaken. Er zijn ongeveer tweehonderd aandoeningen in te vinden. Diagnosehulp is gebaseerd op het EVS, Elektronisch Voorschrijf Systeem, waar huisartsen mee werken.
CZ en Elkerliek
Om de wachtlijsten te beperken zijn CZ en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond overeengekomen, dat gynaecologen van dit ziekenhuis hun patiënten opereren in het St. Bernhard Hospital in Kamp Lintfort (Duitsland). De nazorg wordt in Helmond gegeven. Het gaat om niet-spoedeisende operaties.
Beleggingen ziekenfondsen
Bij veel ziekenfondsen voldoet het beleggingsbeleid nog niet aan de nieuwe regels, aldus het CTZ, het College van Toezicht op Zorgverzekeringen. Sommigen hebben tot medio dit jaar uitstel gekregen. De verliezen kunnen niet worden verrekend met de algemene kas. De fondsen moeten dit verrekenen met bepaalde reserves, hetgeen van invloed is op hun vaststelling van de nominale premie.
Arbo-platform
Demissionair staatssecretaris Rutte van sociale zaken heeft vorige week het startsein gegeven voor het Arbo Platform Nederland waarin overheid, werkgevers, werknemers, arbodiensten en onderzoeksinstellingen samenwerken. Een activiteit van het platform is de website www.arbo.nl.
FiT
IT-bedrijf ITDS heeft het dienstenpakket Finance Implementation and Testservice (FiT)_ontwikkeld, waarmee financiële instellingen kunnen worden begeleid bij het invoeren van nieuwe systemen binnen de organisatie. FiT telt zes diensten, variërend van het organiseren van testen tot het begeleiden van het complete implementatietraject.
InterScore
Interbank heeft het kredietaanvraagsysteem InterScore vernieuwd. Met de versie 3.0 wordt de aanvraag van het intermediair nu volledig automatisch afgehandeld. Updates van het programma vinden voortaan automatisch via internet plaats.
Taxatheek
De Taxatheek, een elf vestigingen tellende keten voor onroerend-goedtaxaties, is gestart met de Taxatie Service Bedrijven. De nieuwe service is onder meer bedoeld voor tussenpersonen die regelmatig een taxatie willen laten uitvoeren. Via een abonnementensysteem is korting mogelijk bij het afnemen van meerdere taxaties. Meer informatie: www.taxatheekconsultancy.nl.
Troostwijk
Expertise- en taxatiebureau Troostwijk heeft de taxatieactiviteiten overgenomen van Tetterode, een bedrijf dat handelt in materialen voor de grafische industrie. De activiteiten zijn ondergebracht in het nieuwe bedrijfsonderdeel PreSas, dat net als Troostwijk is gevestigd aan de Anderlechtlaan 181 in Amsterdam.
Verkeersveiligheidsactie
Een aantal verzekeraars houdt samen met de Nederlandse Vereniging voor Verhoogde Motorrijvaardigheid (NVVM) tot eind dit jaar een verkeersveiligheidsactie. De Europeesche, Univé en ZLM geven korting op een rijvaardigheidstraining van de NVVM. De ASR-verzekeraars en Unigarant geven premiekorting aan geslaagde cursisten.
FAB-Assuradeuren, het volmachtbedrijf van franchiseketen”>FAB
FAB-Assuradeuren, het volmachtbedrijf van franchiseketen
FAB, heeft een mkb-pakket aan het assortiment toegevoegd. Het product wordt aangeboden in volmacht voor een pool van Erasmus, London en Arag.

Reageer op dit artikel