nieuws

HBO-licentie voor detacheerder Numerando

Archief

De Numerando Groep heeft een HBO-licentie Bank- en Verzekeringswezen van het ministerie van Onderwijs verworven. Voor dit onderwijs aan haar werknemers wordt samengewerkt met het Haagse opleidingsbedrijf DijDiDakt, gespecialiseerd in studeren via internet (e-learning).

Numerando is van plan de opleidingen die zij intern verstrekt aan medewerkers, bijvoorbeeld voor contract- en relatiebeheerder, via e-learning ook aan derden ter beschikking te stellen. Het bedrijf richt zich overigens op praktijkopleidingen. “Wij leiden niet op voor bijvoorbeeld branche Leven”, aldus Lex Versteeg, algemeen directeur en oprichter van Numerando.
FreeSource
Begin 2002 zal ook de introductie van Free Source (www.freesource.nl) plaatsvinden. De relaties van de Numerando Groep krijgen via internet toegang tot de bestanden van het bedrijf, met als doel dat opdrachtgevers via deze bestanden medewerkers kunnen vinden. Werkzoekenden en freelancers kunnen op deze wijze de weg naar een werkgever of opdrachtgever vinden.
De toegang tot deze bestanden is gratis. Opdrachtgevers worden wel verplicht om bij hen openstaande vacatures in deze databank te plaatsen. Zij krijgen daarvoor de beschikking over een toegangscode en een wachtwoord. “Het moet een portaal worden waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Allerlei vormen van arbeidsrelaties komen er in voor, zoals detachering, interim-management, freelancing et cetera”, vertelt Versteeg. Uiteindelijk moet Numerando Werving & Selectie op deze manier papierloos gaan werken, omdat ook de eigen bestanden geïntegreerd worden met FreeSource. “Numerando blijft wel de schakel om partijen bij elkaar te brengen en vanuit de kennis van opdrachtgevers en kandidaten een goede match te maken”, aldus Versteeg.
Versteeg bestrijdt het idee dat Numerando met deze activiteit wel erg idealistisch bezig is. “Je hebt zaaiers en graaiers. Het gaat mij niet alleen om het geld. Ik durf te stellen dat wij door onze kennis van de markt en met deze vorm van dienstverlening de sterkst groeiende partij zijn in Nederland. Wij willen dan ook toonaangevend zijn.”
Volgens Versteeg blijft er een enorme vraag naar specialisten bestaan. Hij signaleert wel een afname van de vraag naar functies op een lager niveau. Tegelijkertijd ziet hij ook een tendens naar zelfstandig opereren van mensen op de arbeidsmarkt. “Het veertig jaar werken bij één werkgever is echt achterhaald. Mensen laten zich nu inhuren op basis van hun kennis.”
Aantrekkelijk
Met de onderdelen Werving & Selectie, Synum (detachering van leven- en pensioenspecialisten), Detachering & Opleiding en ActFree (internetsite voor freelance actuarissen) bestrijkt de Numerando Groep een breed terrein op de arbeidsmarkt.
“Met de kennis die wij via onze medewerkers in huis hebben, zouden we een eigen verzekeringsbedrijf kunnen starten”, durft Versteeg te stellen. “Projecten als het doorvoeren van alle veranderingen die de gewijzigde Pensioen- en Spaarfondsenwet teweeg brengt, kunnen wij volledig trekken.”
Uitbesteding van werkzaamheden is volgens Versteeg ook de toekomst. “Het gaat net als bij de restaurantvoorziening binnen bedrijven. Eerst deden ze het allemaal zelf en tegenwoordig is het uitbesteed aan bedrijven die erin gespecialiseerd zijn. Ik zie dat in de verzekeringsbranche ook steeds meer gebeuren. Niet-kernactiviteiten worden uitbesteed aan derden.”
Over het aspect honorering zegt Versteeg: “Wij betalen salarissen die marktconform zijn. Op dat gebied hoef je bij ons geen uitschieters te verwachten. De medewerkers hebben geen studieschuld bij het verlaten van de onderneming en ook de leasewagen kan bij vertrek zonder schuld ingeleverd worden. Verder hanteren wij een maand opzegtermijn en werken we niet met een concurrentiebeding. We doen dit omdat wij vinden dat de medewerker zich bij ons prettig moet voelen.”
Verder kent het bedrijf de onderdelen Freemester en Free Development. Vooral Freemester wordt als een zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde gezien. “Toen wij dat concept introduceerden, was er ook een forse toeloop waar te nemen. Met Freemester kan de werknemer een balans vinden tussen werk en vrije tijd. Het gaat uit van een drie-op-één ritme. Wie bijvoorbeeld een project afrondt na zes maanden, krijgt vervolgens twee maanden vrij. Daarbij blijven de secundaire arbeidsvoorwaarden intact, volgens het pakket dat de medewerker zelf heeft kunnen samenstellen. Hij krijgt 85% van zijn salaris doorbetaald en een evenredig aantal vakantiedagen.”
Het Free Development concept omvat de Numerando kennisbank, cursussen en trainingen, loopbaanbegeleiding en advies, capaciteitstesten, psychologische testen en bemiddeling. De werknemer kan kiezen voor een bepaald onderdeel van de Numerando Groep, maar hij kan ook switchen tussen de onderdelen. Al naar gelang wat het beste bij hem past.
Groei
Over 2001 zegt Versteeg een groei te hebben geboekt van 30% en een omzet van e 3,4 mln. Voor 2002 verwacht hij een omzet van e 4,5 mln en te groeien naar ongeveer 75 mensen in dienst van Numerando (dat zijn er nu 55). Alle bedrijven van groot tot klein rekent Versteeg tot zijn klantenkring. Hij heeft wel het idee dat vooral de kleinere tussenpersoon nog wel eens een kans laat liggen op dit terrein. “Kleine assurantiekantoren denken dat zij niemand kunnen inhuren. Maar juist voor hen zou het een ‘goedkope’ oplossing kunnen zijn om op interim- of detacheringsbasis iemand met een vracht aan kennis binnen te halen. Dat is één van de redenen dat wij in gesprek zijn met de brancheorganisatie NBVA.”
Numerando Groep bemiddelt via de vier onderdelen zo’n 150 man en zegt afgelopen jaar een detacheringsgraad te hebben bereikt van 98%. Het bedrijf werkt met een aantal regiomanagers en drie man administratieve ondersteuning. Het bedrijf is gevestigd in Amersfoort en Breda. In de loop van dit jaar wordt nog een vestiging geopend in de buurt van Amsterdam. “Dan is er wat ons betreft sprake van een landelijke dekking.”
Lex Versteeg: “Mensen laten zich nu inhuren op basis van hun kennis.”

Reageer op dit artikel