nieuws

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Zwolsche en Royal nog niet rond

Archief

Er is nog geen overeenstemming over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene (ZA). De twee tot Allianz behorende maatschappijen zijn in januari gefuseerd.

De geschilpunten betreffen vooral het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem, het salarisgebouw, de buitendienst en de personeelskorting op hypotheken.
In het keuzemenu is de mogelijkheid opgenomen om jaarlijks te kiezen voor het aanpassen van de jaarlijkse arbeidsduur met 104 uur meer dan wel minder. De werkgever wil dat de medewerkers niet jaarlijks vooraf deze keuze kunnen maken. Volgens de vakbonden handelt de werkgever daarmee in strijd met de cao.
Ten aanzien van het salarisgebouw blijken er grote verschillen te bestaan tussen beide bedrijven. In de nieuwe organisatie zal gekozen worden voor een salarisgebouw dat het meest lijkt op dat van ZA. Het voorstel van het concern voldoet echter op onderdelen nog niet aan de eisen van de vakbonden. Verder wil de werkgever buitendienstmedewerkers aannemen in de binnendienst-cao. Ook dat voorstel is volgens de vakbonden in strijd met de cao. Een vierde geschilpunt betreft de personeelskorting op hypotheken. De regeling van ZA is aanzienlijk ruimer dan de regeling bij Royal.
De onderhandelingen over de harmonisatie nemen al vier maanden in beslag. Vakbondsbestuurder Ahmed Kansouh van de Dienstenbond CNV geeft aan, dat het een “zeer intensief traject is”. “Bij de start van de besprekingen is gesteld dat de werknemers er op individuele arbeidsvoorwaarden niet op achteruit mogen gaan. Dat betekent dat alle regelingen apart moeten worden bekeken op de gevolgen voor de individuele medewerker. Daar zijn ook deskundigen uit de vakorganisaties bij betrokken. Als iemand er wel op achteruit gaat, dan moet hij daarvoor in de nieuwe arbeidsvoorwaarden gecompenseerd worden.”
Gisteren stond het laatste gesprek over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden gepland. Kansouh: “Ik hoop dat we eruit komen. De gesprekken lopen door tot ’s avonds tien uur. Komen we er niet uit, dan gaat de opdracht terug naar de ondernemingsraad.”

Reageer op dit artikel