nieuws

Hakenberg en De Witte in de clinch om lening

Archief

Ex-directeur Wim de Witte probeert een aan De Hakenberg Nijmegen geleend bedrag terugbetaald te krijgen via polishouders die bij De Hakenberg een Kravag-verkeersverzekering hebben gesloten. John Nijhuis, directeur van De Hakenberg Groep, heeft de polishouders opgeroepen niet te betalen.

Wim de Witte heeft per 1 februari 2001 privé e 340.335 geleend aan De Hakenberg Nijmegen, waarvan hij op dat moment directeur is. Daarbij zijn ter zekerheid voor de voldoening van de lening alle vorderingen op debiteuren gecedeerd aan De Witte. Afgesproken wordt dat wanneer De Hakenberg de lening niet tijdig (binnen een jaar) afbetaalt, De Witte het geleende bedrag kan incasseren bij de debiteuren van De Hakenberg. Onderdeel van de overeenkomst is dat De Witte maandelijks een debiteurenlijst ontvangt van De Hakenberg. Deze lijsten beslaan bijna vierhonderd pagina’s.
De Witte heeft zich begin vorig jaar, vlak na het verstrekken van de lening, teruggetrokken als directeur bij De Hakenberg Nijmegen. Over het waarom van de lening zegt De Witte: “We hadden te maken met een aanloopverlies, wat gebruikelijk is. Daarnaast was de afrekeningsmethodiek bij Kravag in januari vorig jaar veranderd. Er moest daarom een inlossing worden gedaan op de rekening-courant van e 910.000. Mijn aandeel daarin was die e 340.335. Dat ging allemaal prima en tot december werd de rente over die lening netjes betaald”.
Ondanks toezeggingen van De Hakenberg is terugbetaling van de lening in januari echter uitgebleven. De Witte is er dan van overtuigd dat hij aan het lijntje wordt gehouden en op 28 januari laat hij beslag leggen op de inventaris van De Hakenberg Nijmegen. De Witte dreigt met gebruikmaking van zijn incassorecht. Directeur Dingeldein van De Hakenberg Nijmegen laat vervolgens weten dat De Hakenberg geen debiteuren meer heeft, omdat alle activiteiten met betrekking tot de autoverzekeringen zijn verkocht aan De Hakenberg Participaties, waarvan John Nijhuis directeur/aandeelhouder is.
De problemen lijken opgelost te worden als John Nijhuis melding maakt van een herfinanciering van De Hakenberg Nijmegen door ING. Hij stelt voor dat de lening zal worden terugbetaald zodra de herfinanciering rond is. Komt de financiering niet rond, dan zal overlegd worden over terugbetaling van de lening. “Hij rept in zijn getekende brief met geen woord over een eventuele tegenvordering”, aldus De Witte.
De zaak wordt tot 13 februari in de ijskast gezet en de brieven aan de debiteuren, waaronder verzekerden, worden voorlopig niet de deur uitgedaan. Terugbetaling blijft echter wederom uit. Op vrijdag 15 februari 2001 stuurt daarom incassobureau Hoevenaars & Groenendaal naar circa 6.500 van de 21.000 klanten van De Hakenberg een factuurbrief. De Witte wil de premies laten innen en het provisiedeel verrekenen met de uitstaande lening.
Bij de NBVA hebben zich diverse tussenpersonen gemeld die vragen of De Witte rechtsgeldig zijn geld bij de verzekerden mag innen. “Wij weten ook niet of dit mag”, zegt Paul van Harmelen van de NBVA. “Bovendien kun je je afvragen of het portefeuillerecht niet wordt geschonden”.
Rare fratsen
John Nijhuis kwalificeert de actie van De Witte als “rare fratsen”. “Laat ik eerst even de situatie duidelijk maken; de heer De Witte is altijd goed in het weglaten van nuances. Ik ben directeur van De Hakenberg Oldenzaal. De Hakenberg Nijmegen staat buiten de Hakenberg Groep en wij hebben eigenlijk ook niets met deze zaak te maken. De Hakenberg Nijmegen (voorheen Noviopolis) was gevolmachtigde van Kravag. Die volmacht is overgegaan van Nijmegen naar Oldenzaal. Wij hebben een overeenkomst met Kravag dat de portefeuille in een run-off gaat. Vanuit Oldenzaal willen wij verder gaan en wij hebben nu gesprekken met potentiële nieuwe risicodragers. Nijmegen is niet meer dan een administratiekantoor voor Oldenzaal.” Naar verluidt zou AXA voorlopig als risicodrager willen fungeren voor nieuw te sluiten polissen.
Nijhuis beaamt dat de lening van De Witte nog niet is terugbetaald. “De Witte moest die lening wel verstrekken, gezien de financiële positie waarin hij De Hakenberg had gebracht. De Witte had inderdaad recht op verpanding van de debiteuren, maar de debiteuren zijn niet de verzekerden. Daar moet je vanaf blijven. Bovendien hebben de verzekerden hun premies gewoon betaald.” De opmerking van Nijhuis wuift De Witte weg: “Zij moeten toch geld betalen aan De Hakenberg. Ik kreeg nota bene van hem de debiteurenlijsten met de namen van de verzekerden erop!”
Meer vorderingen
Nijhuis zegt dat Princa, een vennootschap van De Witte, nog een schuld van ( 900.000 heeft aan De Hakenberg, die met de vordering verrekend kan worden. Volgens De Witte is dit onzin: “Je kunt een vordering op een rechtspersoon niet zomaar verrekenen met een vordering van een privé-persoon. Bovendien is overeengekomen dat de lening aan Princa niet opeisbaar is. Als die door mij verstrekte lening mijn schuld zou zijn geweest, is het toch onwaarschijnlijk dat de lening door De Hakenberg terug zou worden betaald? Zij dachten dat ik aan het bluffen was. Als de zaken liggen zoals Nijhuis stelt, hadden ze wel eerder gereageerd”.
De lening is niet het enige bedrag dat De Witte van De Hakenberg te vorderen heeft. “Ik heb vorig jaar mijn aandelenbelang van 50% in De Hakenberg verkocht aan Nijhuis voor het symbolische bedrag van een gulden. Daarbij is bepaald, dat later betaling zal plaatsvinden op grond van de werkelijke waarde. Ik heb een taxatierapport waaruit blijkt dat de totale waarde van De Hakenberg Nijmegen e 6,5 miljoen bedraagt. Ik heb op basis daarvan dus nog recht op zo’n drie miljoen.”
DTI
Nijhuis en De Witte gingen vorig jaar nog samen in telefoonverzekeringen. De Hakenberg bemiddelde al in telefoonverzekeringen en daarvoor werd vorig jaar een aparte BV opgericht: Dutch Telephone Insurances, later gewijzigd in Dutch Technical Insurances. Risicodrager was British Insurance Company Limited, handelend onder de naam Assurant. Kopers van een mobiele telefoon bij de winkel van T for Telecom (T4T) konden voor een premie van e 4 per maand hun toestel verzekeren tegen diefstal en schade.
In november zegde Assurant de Insurance and Service Level Agreement, die in 1998 was gesloten met De Hakenberg Assuradeuren (als vertegenwoordiger van Assurant in Nederland) en De Hakenberg Nijmegen (als administrateur), op omdat De Hakenberg van februari tot en met augustus vorig jaar geen premie heeft afgedragen aan Assurant. De Hakenberg werd toen verzocht de administratie over te dragen aan Harmony Financial Services (HFS).
Assurant ontdekte in december echter dat De Hakenberg de portefeuille inmiddels had overgedragen aan DTI, waarvan De Witte feitelijk leider is, en dat de verzekeringen per 1 december zijn ondergebracht bij Lloyd’s. Verder blijkt DTI geen SER-inschrijving te hebben. Op grond hiervan, en op grond van de niet overgedragen premies, spande Assurant een kort geding aan tegen De Hakenberg.
Nog voor het kort geding diende, verkocht De Hakenberg (in de persoon van Nijhuis) DTI echter voor een bedrag van e 318.000 aan het in Glasgow gevestigde ITS, de moedermaatschappij van HFS en T4T. Daarmee wordt het kort geding afgewend. De Witte: “Ik ben daarvan nooit op de hoogte geweest. Assurant had wel de SLA opgezegd, maar niet de verzekering. Daarom mochten zij een nieuwe administrateur aanwijzen. Door die verkoop heb ik negentien man naar huis kunnen sturen en ik heb er geen gulden voor gekregen. Nijhuis heeft de som opgestreken. Hiermee heb je dé manier om van je personeel af te komen.”
Voor de rechtbank
De Hakenberg heeft de verzekerden inmiddels verzocht niet te betalen aan het incassobureau. “Wij hebben gedaan wat we moesten doen”, aldus Nijhuis. “Wij hebben alle betrokken partijen op de hoogte gesteld van ons standpunt en ik kan u zeggen dat de PVK meer dan content was met onze aanpak.” Op de financiële perikelen tussen De Hakenberg en De Witte wil Nijhuis niet meer terugkomen. “Alsjeblieft zeg! Die zaken worden voor de rechtbank uitgevochten en niet via de pers. Voor mij is het een gesloten boek; het is typisch Wim de Witte dat hij dit via de pers speelt.”

Reageer op dit artikel