nieuws

Groter tekort bij Onderlinge PNO

Archief

PNO, de onderlinge ziektekostenverzekeraar van de omroepen, had in 2002 een exploitatietekort van e-1,8 (-1,0) mln.

PNO (Hilversum) had in 2002 een totaal aan baten van e29,8 (26,3) mln. Hiervan had e 26,2 (23,9) mln betrekking op premies, e 4,9 (3,2) mln op vergoedingen uit WTZ- en AWBZ-kas en e-1,3 (-0,8) op beleggingsresultaten.
Het totaal aan lasten beliep e31,6 (27,3) mln, waarvoor e 25,6 (21,8) mln aan schades en schadevoorzieningen. De schade kwam neer op 91% (89%) van de premies. De administratie en het beheer van de verzekeraar worden gevoerd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO. De kosten hiervoor bedroegen e 1,8 (1,6) mln.
PNO heeft 16.211 (15.614) volledig verzekerden (+3,8%). Van hen hebben er 2.443 (2.421) een standaardpakketpolis (65-plussers, hun meeverzekerden en arbeidsongeschikten). Voorts zijn er 13.440 (13.606) aanvullend verzekerden (-1,2%). Het gaat hierbij om particulier verzekerden en om werknemers die bij een ziekenfonds zijn verzekerd.
De onderlinge had eind vorig jaar een eigen vermogen van e 10.5 (12.2) mln. Bij PNO waren eind vorig jaar 169 organisaties aangesloten. In de loop van het jaar traden vijftien organisaties uit en traden er 25 toe.

Reageer op dit artikel