nieuws

Groter technisch verlies Nassau ondanks spectaculaire premiegroei

Archief

Een forse groei van de schadelast in de zaakschadeportefeuille heeft vorig jaar geleid tot verslechterde bedrijfsresultaten van Nassau, dochter van Bloemers Nassau Groep. De schadeverzekeraar boekte evenwel – voor het tweede achtereenvolgende jaar – een spectaculaire groei in premie-inkomen van dit keer ruim 50%.

Het grotere technische verlies is volgens de directie van Nassau te wijten aan vooral de sterke toename van de zaakschadelast in december vorig jaar. “Bij afsluiting van de maand november was in de branches Brand en Inbraak nog sprake van een aanzienlijk overschot van enkele miljoenen euro’s. In december is van een voor ons niet eerder vertoonde zaakschadelast sprake geweest die het positieve resultaat in één klap in een negatief resultaat omzette”, schrijft de directie in het jaarverslag. Debet daaraan waren de structurele verliezen in juwelierszaken, enkele grote brandschades, een spectaculaire kunstroof, en een “ongelukkige uitloop” van een in 2001 opgezegd contract.
Het technisch resultaat kwam uit op e -5,7 (-3,5) mln. “Vergeleken met het door Nassau geboekte technisch verlies is het door herverzekeraars geboekte positieve resultaat van e 3,1 mln wel erg uitbundig, benadrukt de directie. Zij kondigt aan bij de prolongatiebesprekingen opnieuw de structuur van de herverzekeringscontracten kritisch onder de loep te nemen. “Een evenwichtiger verdeling van het technisch resultaat is daarbij het uitgangspunt.”
Premiegroei
De premieomzet groeide naar e 59,3 (39,2) mln, waarvan voor eigen rekening e 32,7 (23,9) mln. De groei manifesteerde zich vooral in de branche Aansprakelijkheid: van e 22,1 mln in 2001 naar e 36,5 mln vorig jaar. In Brand nam de premieomzet toe tot e 21,4 (16,5) mln. In het middensegment boekte Nassau een beperkte premiegroei. Als oorzaak wijst de maatschappij op de nog steeds plaatsvindende “cashflow-underwriting van de concurrentie”.
Opnieuw is een pro-actief beleid gevoerd inzake de schadereservering voor aansprakelijkheidspolissen. De totale schadereserve voor eigen rekening nam toe tot e 38,9 (23,7) mln, waarvan e 31,3 mln voor aansprakelijkheidsrisico’s. Toch is niet meer dan e 2,9 mln aan schadelast in de branche aansprakelijkheid uitgekeerd. “Van de total-lossratio van 55,7% is 47,1% als toevoeging aan de schadereserve aan te merken”, schrijft de directie.
Maatregelen
In de beroepsaansprakelijkheidstekening heeft Nassau diverse maatregelen genomen om de resultaten te verbeteren. Lagere limieten, hogere eigen risico’s en forse premieverhogingen hebben geleid tot een beperkter risicoprofiel. Verder besloot Nassau de tekening van enkele deelbranches stop te zetten. De aansprakelijkheidstekening bestuurders en commissarissen leverde een mooi positief resultaat op, aldus de directie. “Dit is het gevolg van de beperkingen die Nassau zich al jaren oplegt. Er worden geen US-risico’s en in principe geen beursgenoteerde vennootschappen verzekerd.”
De ontwikkeling van de kantoren in het buitenland is bevredigend, aldus Nassau. In Denemarken werd een gematigde groei gerealiseerd “De kwaliteit van de portefeuille is sterk toegenomen. Diverse deelportefeuilles in de beroepsaansprakelijkheid zijn gesaneerd, zodat per saldo de premiegroei is uitgekomen op 13%”, aldus de directie. De activiteiten in Duitsland krijgen steeds meer vorm: het premievolume steeg van e 0,5 naar e 1,2 mln. Begin dit jaar heeft Nassau de ‘food & beverage’ gerelateerde verzekeringen van het Duitse Gerling overgenomen. Nassau Verzekeringen 2002 2001 (x e 1 mln) brutopremie 59,3 39,2 w.v. brand 21,4 16,5 aansprakelijkheid 36,5 22,1 overige varia 1,5 0,6 technisch resultaat -5,7 -3,5 bedrijfskosten 14,4 10,4 nettoresultaat -3,2 -2,3 medewerkers 4 3

Reageer op dit artikel