nieuws

Groter marktaandeel Legal gaat gepaard met winstgroei

Archief

Legal & General heeft een buitengewoon goed jaar achter de rug. Het brutopremie-omzet steeg met 38% tot e 214 mln, terwijl de nettowinst bijna verdubbelde tot e 12,4 mln. En voor het lopende verslagjaar gaat het dochterbedrijf van het Engelse concern wederom uit van groei in dubbele cijfers.

Trots is Legal & General verder nog op de groeicijfers in de nieuwe productie: +72% in koopsompolissen tot e 149 mln premie en +29% in premiebetalende posten tot e 13,5 mln. Het marktaandeel van Legal & General in de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen – gebaseerd op cijfers van het CBS – is daarmee uitgekomen op 2,35%, tegen bijvoorbeeld nog 0,93% in 1997.
De stijging van de nieuwe productie dankt de Hilversumse maatschappij voornamelijk aan het intermediair. Diens aandeel in de productie is inmiddels gegroeid tot 70%, tegen 59% in 2000. De banken – vooral Van Lanschot, ING Bank en ABN Amro – blijven goed voor 20% van de productie, terwijl de Financial Consultants hun aandeel zien halveren tot 10% (21%). Het aantal aan Legal & General gebonden adviseurs nam af van zestig naar vijftig. “We worstelen al enkele jaren met de Financial Consultants”, aldus Dolders. “Het blijft moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden.”
De sterke groeicijfers van Legal & General gaan gepaard met hoge waarderingen van het intermediair voor de administratieve dienstverlening. In het jaarverslag dankt directeur Arno Dolders zijn medewerkers (in fte 102) daarom voor hun prestaties. “De winning mood waarin de onderneming verkeert, uit zich in een extreem laag verloop en in een dalend ziekteverzuimpercentage. Het vasthouden van deze sfeer in een groeiende organisatie is dan ook een belangrijke managementopdracht”, zo beseft Dolders.
Winstgevend
De productie stijgt niet alleen, maar is tevens winstgevend, zo laat Legal & General zien in het cijfer voor de embedded value. Dit cijfer is kortgezegd de som van het eigen vermogen en de geschatte waarde van de toekomstige resultaten uit de verzekerings- en beleggingsportefeuille. De embedded value steeg tot e 121 (104) mln, waarbij e 10 mln afkomstig is uit de productie over 2001.
De bedrijfskosten van Legal & General namen met 18% toe tot e 11,8 mln. Aan provisie werd aanzienlijk meer uitgekeerd: e 17,2 (12,5) mln. Ondanks dat Legal & General al sinds 1999 aan tussenpersonen de mogelijkheid biedt om voor producten zonder provisie of louter doorlopende provisie te kiezen, gaat nog altijd 70% van de productie gepaard met afsluitprovisie.
Ondanks de gestegen kosten en uitkeringen – e 81,3 (62,0) mln – verdubbelde de nettowinst bijna tot e 12,4 (7,0) mln. Het eigen vermogen is opgekrikt tot e 31,4 (23,6) mln, waardoor de aanwezige solvabiliteit (e 44,5 mln) nu 170% is van wat volgens de toezichthouder benodigd is. De Britse aandeelhouder kan aan dividend e 3,2 mln tegemoet zien. Dat is de helft minder dan vorig jaar: e 6,8 mln. In totaal heeft Legal & General Nederland nu e 22,4 mln aan dividend uitgekeerd.
‘Financiële bijsluiter is overdosis van het goede’
In het jaarverslag plaatst Legal & General-directeur Arno Dolders kritische kanttekening bij de per 1 juli voor veel levensverzekeringen verplichte financiële bijsluiter. “Een overdosis van het goede is soms kwalijker dan te weinig van het goede”, aldus Dolders. “Het woord ‘bijsluiter’ is een misleidende term voor een document met variabele getallen, dat de offerte nog eens dunnetjes overdoet. Een kernpuntendocument dat zich beperkt tot uniforme regels voor offertes was beter geweest.” Legal vreest praktische problemen bij de invoering en verwacht geen verbetering van transparantie en vergelijkbaarheid. “We zijn overigens wel een warm voorstander van transparantie.”
Arno Dolders: “Het woord ‘bijsluiter’ is een misleidende term”.

Reageer op dit artikel