nieuws

Grootbanken boeken minder omzet assurantiebemiddeling

Archief

De assurantiebedrijven van acht banken hebben hun provisie-inkomsten uit assurantiebemiddeling fors zien afnemen. De teruggang deed zich met name voor bij de grootbanken; de kleine(re) banken wonnen licht terrein. Met hoeveel de totale assurantieprovisies zijn afgenomen, is niet aan te geven; ABN Amro en Fortis willen de inkomsten in ons land niet verstrekken.

Het provisie-inkomen van het assurantiebedrijf van ABN Amro daalde vorig jaar met bijna 5% tot e 202 (212) mln. Deze achteruitgang was vooral het gevolg van een tegenvallend vierde kwartaal, waarin de provisieomzet met bijna 28% terugliep tot e 35 (48) mln. In ons land boekten de filialen van ABN Amro door verkoop van levenpolissen en schade(pakket)polissen, een provisie-inkomen van naar (evenredige) raming e 132 (139) mln.
De premie-inkomsten liepen terug met 7,7% tot e 903 (978) mln, onder meer door een forse terugloop van de koopsomproductie.
ING Bank
ING incasseerde in 2001 wereldwijd een forse stijging in provisie-inkomen. De assurantieprovisies stegen met 65% naar e 1.431 (867) mln. In ons land liep het provisie-inkomen van het assurantiebedrijf van de bank en van de gebonden assurantiekantoren (captives) met 6,4% terug tot e 88 (94) mln.
Het brutopremie-inkomen van ING Verzekeringen daalde met 2,8% naar e 7.164 (7.368) mln, waarvan Leven e 5.353 (5.551) mln. De nieuwe levenproductie nam met bijna 14% af tot e 1.254 (1.454) mln.
Fortis Bank
De bankkantoren van Fortis zagen hun provisieomzet uit bemiddeling in verzekeringen met 11% teruglopen tot e 148,1 (165,8) mln. Daarbij dient te worden aangetekend dat zeker driekwart van deze provisieomzet in België wordt gerealiseerd, waar Fortis Bank Verzekeringen een marktaandeel van 40% heeft.
Deze Fortis-dochter genereerde vorig jaar e 2,5 mld aan levenpremies via uitsluitend de bankkantoren van Fortis. In ons land werd medio 2001 een pakketverzekering voor particulieren via het bankkanaal afgezet. De bankverzekeraar wilde geen cijfers van de Nederlandse kantoren geven.
Het premie-inkomen van Fortis Nederland werd vorig jaar meer dan verdubbeld: e 4.938 (2.140) mln. Dit was vooral te danken aan het levenbedrijf met een premieomzet van e 3.406 (1.522) mln.
Rabobank
De bijna 1.800 lokale Rabobanken boekten vorig jaar minder provisie uit assurantiebemiddeling. De inkomsten uit de verkoop van verzekeringen -exclusief de provisies van huisverzekeraar Interpolis – namen met 2,3% toe tot e 86 (84) mln. De groei is een gevolg van de toegenomen verkoop van met name leven(koopsom)polissen.
Huisverzekeraar Interpolis boekte vorig jaar een brutopremiestijging van 15% tot e 3,9 (3,4) mld, waarvan in Leven e 2,8 (2,4) mld.
SNS Reaal
SNS Reaal Groep incasseerde via haar bankkantoren vorig jaar een provisieomzet uit assurantiebemiddeling van e 32 (36) mln, een daling van 11%. Via (minderheids)deelnemingen in assurantiekantoren kwam e 5 (3) mln binnen. De rest kwam voor rekening van het eigen bankkanaal: e 27 (33) mln.
De premieomzet van SNS Reaal groeide in 2001 met 5,7% tot e 1.490 (1.410) mln dankzij vooral het levenbedrijf: e 1.231 (1.117) mln (+10%). De groei betreft voornamelijk de koopsompremies, die met 21,5% toenamen tot e 615 (506) mln.
Van Lanschot
Van Lanschot Bankiers boekte in 2001 een provisieomzet van e 17,8 (15,7) mln, een stijging van 13,4%. Van Lanschot dankt de groei aan een toegenomen verkoop van (levens)verzekeringen aan particulieren en de introductie van een overlijdensrisicopolis en een schadepakketpolis. De bankorganisatie werd tevens uitgebreid met tien pensioenadviseurs.
Friesland Bank
Friesland Bank zag het provisie-inkomen uit assurantiebemiddeling vorig jaar met 5,4% stijgen naar e 13,7 (13,0) mln. Het assurantiebedrijf is actief via de bankkantoren in het noorden van het land en via de 100% pensioenadviesdochter Aecum in Driebergen.
Via de joint-venture Friesland Bank Assurantiën/Dialoog worden kapitaalpolissen en spaarproducten verkocht aan deelnemers van collectieve pensioen- en bedrijfsspaarregelingen.
Triodos Bank
Triodos Assurantiën, het assurantiebedrijf van de ‘groene’ Triodos Bank in Amsterdam boekte vorig jaar een lager provisie-inkomen. De inkomsten van het assurantiebedrijf uit hoofdzakelijk bedrijfsmatige schadeverzekeringen liepen licht terug tot e 0,4 (0,5) mln. Assurantiebedrijf banken 1997 1998 1999 2000 2001 ABN Amro 109 122 126 139 1323) Friesland Bank 8 8 9 13 14 Fortis Bank1) 136 164 162 166 148 ING Bank2) 66 64 89 94 88 Rabobank (ex. Interpolis) 80 78 87 84 86 SNS Reaal 15 18 23 36 32 Triodos Bank – – 0,5 0,5 0,4 Van Lanschot Bankiers 9 13 13 16 18 Totaal 423 467 556 549 518 1)Inclusief cijfers buitenland 2)Inclusief provisies captives 3)Evenredige raming Nederland

Reageer op dit artikel