nieuws

Groei verzekeringsbedrijf ING stagneert in ons land

Archief

De groei van het verzekeringsbedrijf van ING is vorig jaar volledig tot stand gekomen dankzij de activiteiten in het buitenland. In ons land boekte ING Verzekeringen bijna 3% minder premies, hoofdzakelijk door tegenvallende prestaties van het levenbedrijf. De nettowinst kwam bijna 3% hoger uit.

Met 88% (86%) van de totale brutopremie-omzet wereldwijd is het levenbedrijf het vlaggenschip van de bankverzekeraar. In ons land is de bijdrage van de levenactiviteiten iets kleiner, maar desondanks substantieel: 73% (75%).
Het premie-inkomen van het Nederlandse levenbedrijf van ING daalde in 2001 voor het eerst sinds jaren, en wel met 2,8% naar e 5.353 (5.551) mln. ING wijt dit onder meer aan de invloed van het nieuwe belastingstelsel, legde bestuursvoorzitter Ewald Kist uit bij de presentatie van de jaarcijfers. Voor de laatste keer gebeurde dat in het oude hoofdkantoor naast het WTC in Amsterdam; in augustus verhuist de ING-top naar het nieuwe kantoorpand.
Levenproductie
De nieuwe productie levensverzekeringen bedroeg vorig jaar e 1.254 (1.454) mln, een teruggang van 13,8%. Bij koopsommen daalde de nieuwe productie met 13,9% tot e 1.077 (1.251) mln en bij periodieke premies met 12,8% naar e 177 (203) mln.
Het bruto levenresultaat in ons land steeg met 2,4% naar e 1.836 (1.793) mln, onder meer dankzij een eenmalige bate uit herverzekeringsactiviteiten, een gedeeltelijke vrijval van de catastrofevoorziening en hogere verkoopwinsten op onroerend-goedbeleggingen. “De bijdrage van deze eenmalige posten werd grotendeels tenietgedaan door gemiste baten in verband met de financiering van de in 2000 gedane acquisities in de VS”, aldus de bankverzekeraar.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ING in ons land boekte eveneens een lager premie-inkomen. De schadepremies liepen terug tot e 1.811 (1.817) mln, ondanks een sterke groei (5,1%) in de branche inkomensverzekeringen tot e 930 (885) mln. “De toename is veroorzaakt door tariefstijgingen bij Ziektekosten en premieverhogingen bij Ongevallen”, aldus de bankverzekeraar in de toelichting op de jaarcijfers.
In tegenstelling tot in België waar de ING-verzekeringsbedrijven De Vaderlandsche, RVS en BBL Verzekeringen zijn gefuseerd tot ING Insurance Belgium, blijven in ons land de hoofdmerken, zoals Nationale-Nederlanden en de Postbank, onder eigen naam werken. “Wel zullen bij deze bedrijven onder hun bestaande logo’s vermelden dat zij deel uitmaken van ING”, aldus Kist.
Bankbedrijf
De omzet van het bankbedrijf in ons land nam toe met 6,2% naar e 4.821 (4.541) mln. De kredietportefeuille groeide met 9% naar e 125,1 (114,8) mld. Deze toename kwam grotendeels voor rekening van het particuliere bedrijf. De portefeuille kredietverlening aan particulieren, hoofdzakelijk woninghypotheken, steeg met 11,6% naar e 64,6 (57,9) mld. Het provisie-inkomen van het assurantiebemiddelingsbedrijf van de bank daalde met 6,4% van e 94 naar e 88 mln. De brutowinst van het bankbedrijf kwam uit op e 1.523 (1.441) mln.
ING Direct
ING Direct, zoals de verkoopformule van de Postbank in het buitenland is gedoopt, heeft opnieuw records gebroken. De bank verdubbelde het aantal klanten en toevertrouwde middelen. Inclusief de Duitse Direktbank had ING Direct begin dit jaar drie miljoen klanten en e 30,2 mld aan toevertrouwde middelen. “Gemiddeld legt elke nieuwe klant e 10.000 in. De helft van alle transacties komt via internet tot stand”, benadrukte Kist trots. Het brutoresultaat van de bank bleef evenwel negatief: e -199 (-139) mln.
In ING Direct is tot dusver zo’n e 450 mln geïnvesteerd, een schijntje voor het opstarten van een bankbedrijf in zeven landen, zei lid van de raad van bestuur Cees Maes (financiën). “Dit is een gering bedrag voor het verkrijgen van een footprint in die landen. Een overname van een bank in een land kost al veel meer.”
Met name de resultaten in de VS stemmen Kist verwachtingsvol. “Daar zullen we vrijwel zeker eerder winst gaan maken. Het is daardoor verleidelijk om nieuwe activiteiten in andere Amerikaanse staten te ontplooien.” Volgens Maes zal ING Direct in 2003 op break-even uitkomen.
Afhankelijk van de lokale marktsituatie verbreedt ING Direct wereldwijd het productassortiment met levensverzekerignen, hypotheken, pensioenen beleggingsfondsen. In sommige landen, waaronder de VS, verkopen agenten van ING-verzekeringsbedrijven ook de producten van ING Direct.
Wereldwijd
De omzet van het verzekeringsbedrijf wereldwijd steeg met bijna 65% naar e 63,1 (38,3) mld. De premies Leven namen toe met 78% naar e 44,6 (25,0) mld en de premies Schade met 44% naar e 5,9 (4,1) mld. In Europa was de premiegroei vooral het gevolg van levenactiviteiten in België en Spanje.
Het operationeel resultaat voor belastingen groeide naar e 3,5 (3,2) mld. De operationele nettowinst steeg bijna 20% naar e 2,8 (2,3) mld. “Dit jaar geven we absolute prioriteit aan de verbetering van de resultaten. Overal binnen ING zal nog meer het accent worden gelegd op meer efficiency, verlaging van het kostenniveau en vergroting van de concurrentiekracht. We zetten de integratie van onze Amerikaanse verzekeringsbedrijven voort, zodat we daarmee eind dit jaar grotendeels klaar zijn”, aldus Kist.
Het nieuwe futuristische hoofdkantoor van ING langs de A10 dat in augustus officieel in gebruik wordt genomen. ING Nederland Verzekeringen 2001 2000 omzet 12.173 12.570 w.v. brutopremie 7.164 7.368 brutowinst 2.074 2.017 Brutopremie Leven 5.353 5.551 Brancheresultaat 1.836 1.793 Brutopremie Schade 1.811 1.817 w.v. ziekte/ongevallen 930 885 motorrijtuigen 327 353 transport 31 32 brand 343 364 varia 157 155 indirect 23 28 Brancheresultaat 238 224 w.v. ziekte/ongevallen 134 122 motorrijtuigen 37 20 transport 6 -7 brand 27 60 varia 21 17 indirect 13 12 11.051 11.652 Medewerkers
Resultaten in (ex)greenfields
De brutopremie-omzet het levenbedrijf in zestien (ex)greenfieldlanden steeg naar e 5.727 mln. Exclusief Aetna China en Taiwan bedroeg de groei 11,2% tot e 3.345 (3.194) mln. Het brutoresultaat groeide naar e 280 (95) mln. Exclusief Aetna China en Taiwan was dat e 129 mln, een toename van 36,2%. In India en China (naast Aetna) zijn ook levenbedrijven van start gegaan.

Reageer op dit artikel