nieuws

Groei Van Lanschot in hypotheken neemt af

Archief

De groei van de hypothecaire kredietverlening door Van Lanschot Bankiers is in de eerste helft van dit jaar afgenomen. De omzet van het assurantiebedrijf van de bank bleef gelijk.

Onder invloed van de stagnerende huizenmarkt heeft Van Lanschot (32 kantoren) in de eerste helft van dit jaar een beperkte groei geboekt. “De rentemarge stond onder druk als gevolg van de hevige concurrentieslag op de markt voor woninghypotheken.” De woninghypothekenportefeuille steeg met e 101 (187) mln naar e 4,9 (4,7) mld. “De terugloop in het aantal verkochte woningen speelde hierbij een rol, terwijl er tevens sprake was van relatief veel vervroegde aflossingen en oversluitingen”, aldus de bank.
De provisieomzet uit de bemiddeling in verzekeringen kwam over het eerste halfjaar onveranderd uit op e 9,9 mln. De kosten bedroegen e 8,8 mln, zodat een brutowinst resteerde van e 1,1 mln. De bank biedt een volledig pakket aan bank- en verzekeringsdiensten aan particulieren en (familie)bedrijven.
Het bedrag aan toevertrouwde spaargelden nam in de eerste zes maanden af tot e 2.033 (1.988) mln. De nettowinst steeg met 4,1% tot e 53,3 (51,2) mln.

Reageer op dit artikel