nieuws

Groei bij VGZ vooral in particuliere sector

Archief

Zorgverzekeraar VGZ heeft sinds kort twee miljoen verzekerden. De groei van de afgelopen tijd betrof vrijwel geheel de particuliere sector.

Begin 2002 had VGZ 1.828.543 verzekerden. Van hen was ongeveer 1,3 miljoen ziekenfonds verzekerde en 0,5 miljoen particulier verzekerd. Op 9 januari van dit jaar werd de mijlpaal van twee miljoen verzekerden bereikt. Het aantal ziekenfondsverzekerden was op dat moment nog steeds ongeveer 1,3 miljoen. Het aantal particuliere verzekerden was derhalve gestegen naar 0,7 miljoen.
VGZ verwacht in januari en februari nog een fikse aanwas. Daarmee wordt een aanzet gegeven naar drie miljoen verzekerden, een aantal dat binnen een paar jaar moet worden bereikt via autonome groei en via de op handen zijnde fusie met ambtenarenverzekeraar IZA.

Reageer op dit artikel