nieuws

Gratis woonlastenverzekering voor kopers nieuwbouwwoning

Archief

Volmachtbedrijf Bohan uit Utrecht heeft een nieuwe verzekering ontwikkeld die de woonlasten dekt bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Kopers van een nieuwbouwwoning krijgen deze verzekering gratis, want de premie wordt betaald door de projectontwikkelaar.

Verzekeraars als Cardif bieden al langer verzekeringen die de woonlasten (deels) dekken wanneer huizenkopers door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid de maandelijkse woonlasten niet meer kunnen opbrengen. “Het verschil met deze verzekeringen is dat wij de polissen per nieuwbouwproject verkopen aan projectontwikkelaars. Zij betalen de premie en de uitkering gaat naar de koper. Die is dus gratis verzekerd, want de premie wordt niet in de koopprijs verwerkt”, zegt Bohan-directeur Bastiaan de Vogel. “Wij bieden een collectieve verzekering voor nieuwbouwprojecten op non-selectiebasis. Het is aan de bank om te bepalen of de koper geld krijgt om het huis te kopen.”
Bohan wil met het nieuwe product de verkoop van nieuwbouwwoningen stimuleren. “Veel mensen willen wel een woning kopen, maar door de huidige economische situatie ontstaat twijfel. We horen vaak dat men het nu ‘een beetje te link’ vindt. De vraag is dus of je het kopen van een huis wel aandurft. Met een gratis woonlastenverzekering willen wij de drempel verlagen”, aldus De Vogel.
“Het voordeel voor de projectontwikkelaar is dat zijn financieringskosten lager zijn. Doorgaans wordt besloten of er gebouwd gaat worden als 50% van de woningen verkocht is. Onze verzekering helpt om meer kopers over de streep te trekken, waardoor de ‘bouwdrempel’ kan worden verhoogd naar 60%. Daarmee worden weer de financieringslasten voor het bouwbedrijf lager.”
Risicodrager is de Engelse verzekeraar London General. “We hebben ook wel Nederlandse verzekeraars benaderd, maar die zagen er niets in.” Bohan is tevens actief als makelaar en heeft bij London General het alleenrecht bedongen voor de verkoop van de verzekering. “Maar hij is door het hele land verkrijgbaar”, aldus De Vogel, die met deze verzekering mogelijk flink wat nieuwe makelaarsopdrachten naar zich toe kan trekken.
Starters
De Bohan Inkomen Schadeverzekering (“BIS, dus voor herhaling vatbaar”, aldus Vogel) is vooral bedoeld voor starters en doorstarters op de huizenmarkt, die een woning zoeken van tussen de e 200.000 en e 350.000. De polis geeft vijf jaar dekking en keert gedurende maximaal twee jaar maandelijks e 400 tot e 600 uit. De uitkering is afhankelijk van de (eenmalige) premie die de projectontwikkelaar betaalt; deze varieert van e 708 tot e 1062.
Het doel van de verzekering is het betalingsprobleem uit te stellen. “Doordat de koper gedurende twee jaar een uitkering krijgt, kan hij de gemeente tijdig inlichten dat er een probleem aan zit te komen. De gemeente heeft dan de tijd om mee te werken aan een oplossing.”
BIS is vorige week gelanceerd bij een open-huisdag voor een project van 150 woningen in de Utrechtse wijk Zuilen. Projectontwikkelaar is HBG. “Inmiddels zijn wij al benaderd door zo’n 25 andere ontwikkelaars”, zegt De Vogel. Bohan heeft de verzekering op de markt gebracht in verband met het 75-jarig bestaan dit jaar. “We hadden ook een tent kunnen opzetten en een borrel kunnen gaan drinken met de relaties, maar dit vonden wij nuttiger. We zijn er een jaar mee bezig geweest.”

Reageer op dit artikel