nieuws

Goed kwartaal voor lijfrentepolis

Archief

Het derde kwartaal van 2004 heeft voor een onverwachte opleving gezorgd van de verkoop van lijfrenteverzekeringen, zowel uitgestelde als direct ingaande. De uitgestelde lijfrentepolissen brachten in het derde kwartaal e 407 mln premie op: 32% dan in dezelfde drie maanden van 2003. In de maand september was de stijging 25% groot tot e 109 mln. De direct ingaande lijfrenten plusten in september met 37% tot e 205 mln, waardoor de kwartaalomzet uitkwam op e 737 (557) mln (+32%).

De totale verkoop van individuele levensverzekeringen leverde volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) in september e 464 mln premie op (+17%). Het aantal verkochte polissen daalde met 5% tot 83.900. Over het hele derde kwartaal komt de productie uit op e 1.614 mln premie (+20%) en 260.200 polissen (-6%).
De individuele levenproductie is na negen maanden 5% hoger dan in 2003: de premieomzet is tot nu toe e 5.236 (4.990) mln.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom kapitaal premie premie kapitaal (x 1.000) (x 1.000) September 2004 Verzekeringen in geld 45,3 1.858,4 27,0 16,2 9,6 563,0 312,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 6,4 571,1 11,7 6,0 0,0 1,2 1,7 Pensioen uitgesteld 1,0 258,6 3,5 4,8 0,2 16,1 10,7 Lijfrente uitgesteld 1,2 64,2 2,0 2,3 2,8 98,2 77,9 Direct ingaande rente – – – – 4,9 377,8 200,1 Levenslang bij overlijden 22,5 105,7 3,0 0,0 0,6 1,6 1,0 Spaarverzekering 2,7 82,7 2,8 2,1 0,5 25,7 17,9 Risicoverzekering 10,4 738,1 3,6 0,6 0,7 35,2 0,6 Overig 1,0 37,9 0,6 0,5 0,1 7,3 2,2 Verzekeringen in beleggingen 28,1 1.453,6 44,4 26,8 0,9 43,5 37,8 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,1 802,5 20,2 12,8 0,1 8,4 2,6 Pensioen uitgesteld 2,9 193,6 5,8 1,9 0,1 2,9 1,9 Lijfrente uitgesteld 3,5 85,5 5,5 2,2 0,5 16,7 19,2 Direct ingaande rente – – – – 0,1 5,1 4,7 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,3 342,8 11,5 9,3 0,2 9,8 8,7 Risicoverzekering 0,1 5,9 0,2 0,0 – – – Overig 1,0 23,3 1,2 0,5 0,0 0,6 0,7 September 2003 Verzekeringen in geld 47,9 1.818,8 26,9 18,1 7,8 448,0 227,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,9 552,7 10,3 6,8 0,7 55,5 7,4 Pensioen uitgesteld 1,5 237,6 4,7 6,7 0,2 11,1 7,5 Lijfrente uitgesteld 1,3 77,5 2,5 1,4 2,0 86,5 56,7 Direct ingaande rente – – – – 3,3 241,1 144,9 Levenslang bij overlijden 24,5 102,2 2,0 0,1 0,5 1,6 0,9 Spaarverzekering 2,5 78,3 3,1 1,0 0,2 12,9 6,7 Risicoverzekering 12,2 770,5 4,4 2,2 0,8 39,2 3,0 Overig – – – – – – – Verzekeringen in beleggingen 30,7 1.749,6 51,9 38,3 1,8 45,4 34,9 w.v. Verbonden aan hypotheek 11,9 1.081,4 26,2 16,4 0,1 11,1 1,5 Pensioen uitgesteld 3,5 209,3 9,2 5,7 0,2 3,7 2,6 Lijfrente uitgesteld 4,5 119,7 5,8 3,1 1,2 14,1 17,7 Direct ingaande rente – – – – 0,1 4,2 4,3 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 10,0 319,8 10,0 12,6 0,3 12,3 8,8 Risicoverzekering 0,5 18,5 0,5 0,2 – – – Overig 0,0 0,9 0,2 0,2 – – – (bedragen in e mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Ingeschreven Spaarpremies Risicopremies (x 1.000) bedrag periodiek ineens periodiek ineens September 2004 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,1 4,9 0,3 0,0 0,0 0,0 ongeclausuleerd 0,4 6,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 0,5 11,0 0,6 0,1 0,0 0,0 September 2003 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,4 8,1 0,3 0,1 0,0 0,0 ongeclausuleerd 1,1 10,7 0,5 0,2 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 1,5 18,9 0,9 0,3 0,1 0,0 (bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel