nieuws

Goed jaar Winterthur

Archief

Winterthur, net als DBV Leven onderdeel van het Zwitserse Credit Suisse, noemt de in ons land behaalde resultaten in 2001 “uitstekend”.

De levensverzekeringen leverden 17% meer premie op: e 113,2 (96,9) mln. De periodieke premies gingen met 11% omhoog tot e 96,5 (87,1) mln, terwijl de koopsomproductie bijna verdubbelde tot e 16,7 (9,8) mln. Bij een licht lager technisch resultaat van e 4,5 (4,8) mln steeg de winst voor belastingen naar e 19,9 (18,1) mln.
Het schadebedrijf zag het technisch resultaat licht dalen tot e 6,9 (7,1) mln bij een brutopremie-omzet van e 74,7 (69,8) mln (+7%). De verdeling brutopremie respectievelijk technisch resultaat was per branche: Ongevallen/Ziekte e 12,8 (15,8) mln en e 3,2 (4,7) mln; Brand e 14,1 (17,4) mln en e -0,3 (-0,9) mln; Motorrijtuigen e 42,7 (41,4) mln en e 2,8 (2,2) mln; Overige branches e 5,7 (8,4) mln en e -2,5 (-0,6) mln.
Het negatieve resultaat in de categorie Overige branches komt van transportverzekeringen en vooral de aansprakelijkheidsverzekeringen. Belangrijk factor daarin is het verkochte internationale bedrijf aan XL Capital. De bestaande portefeuille is in een run-off: premies worden niet meer geïncasseerd, terwijl er nog wel oude schades moeten worden uitgekeerd. In 2001 is de reserve voor die nakomende schades verhoogd.
Het schadebedrijf hield – vóór belastingen – een winst over van e 15,9 (15,7) mln. Voor geheel Winterthur (in fte 208 medewerkers) resteert een brutowinst van e 35,8 (33,8) mln, bij een 13% hogere premieomzet van e 187,9 (166,7) mln.

Reageer op dit artikel