nieuws

Goed eerste jaar voor particulier bedrijf OZ

Archief

Het nieuwe particuliere bedrijf van zorgverzekeraar OZ heeft het eerste boekjaar afgesloten met een positief resultaat van e 0,5 mln.

OZ startte begin 2002 met het particuliere bedrijf OZ zorgverzekeringen. Tot dan werden particuliere polissen in volmacht van De Amersfoortse gesloten. Bij de start werd in het bedrijf de volmachtportefeuille, die destijds 25.000 verzekerden omvatte, ondergebracht. De Amersfoortse neemt voor 25% deel in het bedrijf en is voor 50% herverzekeraar van de polissen. De particuliere verzekeraar had eind vorig jaar een brutopremie-inkomen van e 26,0 mln. Aan schades werd e 22,1 mln uitgekeerd. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e 1,0 mln. Het beleggingsresultaat bedroeg e -0,5 mln en het nettoresultaat e 0,5 mln. Het eigen vermogen bedraagt e 11,0 mln.
OZ heeft op dit moment zo’n 30.000 particulier verzekerden. Eind vorig jaar waren dat er ongeveer 29.000. Bij het ziekenfondsbedrijf daalde het aantal verzekerden van 591.000 naar 580.000. De omzet bedroeg e 874,8 (798,8) mln. Hiervan had e 83,1 (68,9) mln betrekking op de nominale premie. Het verzekeringstechnisch resultaat kwam uit op e -9,3 (-3,6) mln. Het beleggingsresultaat bedroeg e-5,6 (5,1) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -14,9 (1,5) mln. Het eigen vermogen daalde van e 94,0 mln naar e 81,0 mln. Ongeveer 94% van de ziekenfondsverzekerden heeft een aanvullende verzekering.
Aanvullende verzekering
Uit aanvullende verzekeringen voor particulier en ziekenfondsverzekerden had OZ een premie-inkomen van e 49,0 (43,0) mln. De schade-uitkeringen daalden van 91% van de premie naar 89%. Het nettoresultaat kwam uit op e -1,0 (3,0) mln. Het eigen vermogen van het aanvullend bedrijf bleef e 33,0 mln.
Begin dit jaar heeft OZ de aanvullende polissen voor ziekenfonds- en particulier verzekerden gewijzigd. De tandartsdekkingen werden in aparte polissen ondergebracht en de overige dekkingen werden in twee aanvullende polissen ondergebracht; een BasisPakket dat e 3,35 per maand kost en een RoyaalPakket van e 9,95. Ongeveer 20.000 (voornamelijk ziekenfonds-)verzekerden sloten het uitgebreide pakket. “Dit is in tegenstelling met wat bij sommige andere verzekeraars is gebeurd”, zegt Rico Donders, directeur bedrijfsvoering. Enkele zorgverzekeraars deelden namelijk onlangs mee, dat de fikse verhoging van de nominale ziekenfondspremie er toe had geleid dat verzekerden uit kostenoverweging waren overgestapt op een geringer aanvullend pakket. Donders vindt zijn score des te opmerkelijker omdat het uitgebreide pakket – “behalve een kostenvergoeding voor brillen, waar mensen ook voor kunnen sparen” – vooral luxueuze zaken dekt.

Reageer op dit artikel