nieuws

Gidi levert Klachteninstituut ruim 2.000 aanmeldingen op

Archief

De in februari verstuurde mailing aan 22.000 in het SER-register ingeschreven assurantiekantoren waarin zij gewezen werden op de gedragscode Gidi, heeft het Klachteninstituut Verzekeringen ruim tweeduizend nieuwe aanmeldingen opgeleverd.

De mailing maakt onderdeel uit van het Gidi-offensief van de branche. Op grond van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi) moeten alle assurantiekantoren voldoen aan drie normen: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; aangesloten bij het Klachteninstituut en gebruik van een advieswijzer.
De mailing heeft inmiddels een respons opgeleverd van ruim 45%. Voorzitter Willem van Es van de Stichting Implementatie Gidi is “zeer verheugd over deze snelle en omvangrijke respons”. Het streven van de Stichting is er op gericht om al voor de zomermaanden van meer dan 60% van de SER-ingeschrevenen te weten in welke mate zij voldoen aan de Gidi-normen. “Ik heb goede hoop dat dit gaat lukken”, aldus Van Es.
Ruim 10% van de geadresseerden heeft zich inmiddels aangemeld bij het Klachteninstituut. De ruim 1.700 NVA- en NBVA-kantoren zijn collectief aangesloten bij het Klachteninstituut. Begin dit jaar waren al 1.200 kantoren individueel aangesloten. Dat brengt het totaal aantal kantoren dat inmiddels staat ingeschreven bij het Klachteninstituut op ruim vijfduizend.

Reageer op dit artikel