nieuws

Gezondheidsraad pleit voor twee basispakketten

Archief

Bij een basisverzekering voor ziektekosten kan het om twee pakketten gaan: een groot en een klein pakket. Dit vindt de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad denkt bij de basisverzekering aan een pakket zonder en één met tandartszorg. Beide pakketten moeten alle zorg dekken waarvoor een beroep op de onderlinge solidariteit nodig is. Omdat de huisarts de poortwachter is naar duurdere zorg, moet in beide pakketten een huisartsdekking zijn opgenomen.
In 2001 kwam de SER met een advies waarin eveneens sprake was van twee pakketten. Van de SER hoefde in het kleinste pakket geen huisartsdekking te zijn opgenomen.
Het Centraal Planbureau is met een rapport gekomen over concurrentie in het nieuwe zorgstelsel. Concurrentie is nodig. Om te voorkomen dat verzekeraars bij hun acceptatie te veel gaan selecteren, moet er een vorm van risicoverevening komen. De concurrentie moet voornamelijk worden bereikt door adequatere zorginkoop. Verder moet er een toezichthouder komen met bevoegdheden voor de zorgsector en de zorgverzekeringssector. Hij moet er onder meer op toezien dat er niet te grote concentraties (van verzekeraars) ontstaan.

Reageer op dit artikel