nieuws

Gezamenlijke gedragscode privacy van Verbond en NVB

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben de gezamenlijke Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen gepresenteerd. Door het voornemen van ING om een centraal klantenbestand te gaan bouwen, heeft de invoering van de code enkele maanden vertraging opgelopen.

De gedragscode regelt het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens, die sinds 1 september 2002 geldt. De code is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de privacypolitie.
Door een actie van ING in september vorig jaar heeft de invoering van de gedragscode vertraging opgelopen. ING maakte toen bekend een centraal bestand voor klantengegevens te gaan bouwen, waarin gegevens van ING Bank, RVS, Postbank, Mendes Gans en ING Car Lease zouden worden opgenomen. Dat leverde veel klachten op bij het CPB, dat er vervolgens bij NVB en Verbond op aandrong de gedragscode aan te scherpen met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens binnen een concern.
Belangrijk onderdeel van de gedragscode is daarom de zogeheten ‘doelbinding’: persoonsgegevens die voor bepaalde activiteiten zijn verkregen, mogen binnen dezelfde instelling voor andere activiteiten worden verwerkt, mits dit niet op gespannen voet staat met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.
Zo mag een verzekeraar medische gegevens die in het kader van een ziektekostenverzekering zijn opgevraagd niet gebruiken om te beslissen of deze persoon een levensverzekering wordt aangeboden. Daarnaast gaat de gedragscode in op onderwerpen als het gebruik van cameratoezicht en het opnemen van telefoongesprekken.
Het Verbond had sinds 1998 al een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf, die was gebaseerd op de Wet Persoonsregistraties. Voor banken was vanaf 1995 een gedragscode van kracht. Sinds 1 september geldt de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens. De NVB en het Verbond hebben besloten hun eigen codes aan te passen aan de nieuwe wet en te integreren tot één gedragscode.
Aan de gedragscode, die geldt voor de leden van Verbond en NVB en de banken die bij Rabobank zijn aangesloten, is een publieksfolder gekoppeld, waarin de rechten van de consument en de geschillenprocedure zijn omschreven.

Reageer op dit artikel