nieuws

Gevolmachtigden aan de slag met Fish

Archief

Volmachtkantoren gaan het Fraude- en Informatie Systeem Holland (Fish) van ABZ gebruiken.

“Om de kwaliteit van volmachtbedrijven te verbeteren, hadden we behoefte aan vergelijkbare hulpmiddelen als waarover verzekeraars tijdens het acceptatieproces beschikken”, zegt Alfred Guijt, directeur Guijt Verzekeringen namens de NVGA. “Fish sluit aan bij dat streven. Bovendien stellen verzekeraars steeds strengere eisen aan het verlenen van een volmacht en zullen op korte termijn Fish verplichten.”
De NVGA heeft met volmachtgevende verzekeraars afspraken gemaakt over de kostenverdeling. De verzekeraars vergoeden 50% van de vaste deelnemerskosten en 100% van de bevragingskosten. In de nieuwe versie van ANVA 5 is de Fish-aanlevermodule gratis opgenomen. CCS heeft de aanlevermodule ook gereed en zal hiervoor een kleine vergoeding vragen. De werkgroep Fish, bestaande uit vertegenwoordigers van de NVGA, verzekeraars en ABZ, bekijkt de mogelijkheid van een koppeling van Fish aan de systeemhuispakketten waardoor een automatische controle uitgevoerd kan worden. Leden van de NVGA krijgen dan een korting op het abonnementsbedrag.
Met Fish wordt het frauderisico van een potentiële verzekerde vooraf getoetst, om zo tot een beter acceptatiebeleid te komen en de schadelast in de verzekeringsbranche terug te dringen. De volmachtkantoren die het fraudesysteem gebruiken, verplichten zich ook om zelf gegevens van alle schademeldingen aan Fish aan te leveren. De branches waarvoor ze schademeldingen aanleveren, kunnen ze raadplegen. De Fish-databank bevat dertien miljoen schade- en fraudemeldingen van personen en bedrijven. Gemeten naar marktaandeel dekt de databank circa 80% van de schadeverzekeringsmarkt af. Fish is bereikbaar vanaf het openbare internet en beveiligd met het ABZ Digitaal Paspoort.

Reageer op dit artikel