nieuws

Gevolgen vijfde Europese WAM-richtlijn beperkt

Archief

De Europese Commissie heeft een nieuwe richtlijn voor motorrijtuigenverzekeringen voorgesteld, waarin een aantal zaken moet worden geregeld die nog niet voldoende waren afgedekt. Volgens Frits Blees, directeur van het Waarborgfonds Motorverkeer, zijn de gevolgen voor de Nederlandse verzekeraars klein.

De Commissie wil met de vijfde richtlijn verzekeraars verplichten de autoverzekering te laten doorlopen van iemand die korte tijd in een ander EU-land verblijft. Nu wordt de verzekering in zo’n geval vaak beëindigd. Daarnaast moet het mogelijk worden dat een auto die in een andere EU-lidstaat wordt gekocht, verzekerd kan worden in het land waar de eigenaar woonachtig is. Nu moet de auto voor de rit naar het land van vestiging tijdelijk worden verzekerd in het land waar de auto is aangeschaft.
Het sluiten van een verzekering in een andere EU-lidstaat moet makkelijker worden door de verplichting dat verzekeraars bij beëindiging van de verzekering een overzicht van schadegevallen aan de verzekeringnemer moet verstrekken. Verder wordt onder de nieuwe richtlijn de verplichte minimale dekking verhoogd en zijn fietsers en voetgangers die in een ongeval met een auto betrokken zijn, gedekt door de verzekering van die auto.
Frits Blees, directeur van het Waarborgfonds Motorverkeer, geeft aan dat de richtlijn geen grote gevolgen zal hebben voor de Nederlandse markt. “Deze richtlijn dient ter modernisering van de reeds bestaande richtlijnen. Voor Nederlandse verzekeraars is belangrijk dat de verzekerde som bij letsel door een ongeval wordt gesteld op e 1 mln per slachtoffer en e 500.000 voor het materieel. Nu geldt in ons land een dekking van e 900.000, ongeacht het aantal slachtoffers.” Volgens Blees duurt het nog wel even voordat er een definitieve nieuwe richtlijn ligt: “Er moet nog veel denk- en praatwerk verricht worden. Maar voor hetzelfde geld krijgen ze het in Brussel opeens op hun heupen en ligt ie er morgen”.
De vierde Europese richtlijn, die het afwikkelen van schadegevallen in het buitenland moet vergemakkelijken, is inmiddels in behandeling bij de Raad van State en de ministerraad. Deze richtlijn moet op 1 januari 2003 in de nationale wetgeving van de EU-lidstaten worden doorgevoerd. Frits Blees: “Er moet nog veel denk- en praatwerk verricht worden over de definitieve richtlijn”.

Reageer op dit artikel