nieuws

Gerrit Schipper: overname komt eigenlijk jaar te vroeg

Archief

Voor Gerrit Schipper, algemeen directeur van ICT-bedrijf ABZ, bekend van onder meer het Assurantie Data Netwerk, komt de overname door ADP (Automatic Data Processing) eigenlijk een jaar te vroeg. “Ik had het idee dat we er nog niet helemaal klaar voor waren. Ik wilde een stevigere positie hebben in Zorg en Automotive of een buitenlandse acquisitie doen. Het verzoek van ADP kwam dan ook totaal onverwacht.”

“Naar mijn mening kwam de brief van ADP een jaar te vroeg, maar gaandeweg het proces kon ik geen argumenten verzinnen waarom we het niet zouden moeten doen. Heel belangrijk zijn de garanties die we hebben gekregen van ADP. Zo zullen er, behalve het volgen van de consumentenprijsindex, geen extra prijsverhogingen doorgevoerd worden. Er zullen geen bedrijfsonderdelen verkocht worden en de naam ABZ blijft bestaan en ook de positionering van ABZ blijft overeind. Verder heeft ADP een buitengewoon interessante koopprijs neergelegd. Nee, daar kan ik geen uitspraken over doen. Wat bij ons en onze medewerkers overheerst, is een enorm gevoel van trots. Zowel bij ons als bij de aandeelhouders zijn de champagneflessen ontkurkt.”
Die aandeelhouders zijn verzekeraars, expertisebureaus en branche-organisaties, zo’n vijftig in getal.
Aandeelhouder
Schipper is blij dat hij binnenkort nog maar met één aandeelhouder te maken heeft. “Het werken met zoveel aandeelhouders was niet altijd makkelijk. De belangen van de individuele aandeelhouders strookten lang niet altijd met de belangen van de branche. Dat heeft vaak tot vertraging geleid. De verzekeringsbranche was wel altijd het moeilijkste. Dat komt wellicht omdat lange tijd de economische druk niet groot was. De afgelopen twee jaar zijn voor verzekeraars zware jaren geweest. Maar je ziet nu dat in het kader van ketenintegratie wel knopen worden doorgehakt.”
Bent u niet bang dat ABZ met één aandeelhouder in sommige gevallen eerder overstag zal moeten gaan?
“Die kans is inderdaad aanwezig, maar dat gebeurt alleen als je niet aan hun richtlijnen voldoet. Ik ben daar niet bang voor. De Amerikanen zetten stevige targets neer, maar onze eigen ambities liggen hoger. Ik streef naar een jaarlijkse groei van meer dan 10%. Dat moet kunnen omdat we nu ook naar het buitenland gaan. ADP heeft overal in Europa vestigingen die wij kunnen gebruiken. Wij worden voor ADP het bruggenhoofd in Europa. Speerpunt is Duitsland, daarna gevolgd door Spanje. Ook daar beginnen we met de financiële dienstverlening, het schadeafhandelingsproces. Daar bespaar je namelijk als eerste de kosten. Van daaruit groeien we door naar de voorkant, naar de distributie. Grote investeringen hoeven we niet te doen, want het internetplatform ligt er al. Het is natuurlijk wel zo dat als ik het niet waar maak, ze eens ernstig met me komen praten. Mijn meerwaarde is dat ik de Amerikaanse cultuur ken.”
Ketenintegratie
De overname door ADP heeft voor ABZ geen personele consequenties. “We blijven gewoon in Zeist. De organisatie zoals die er nu staat, blijft bestaan. De kennis van Branche Initiatieven wordt beschikbaar gesteld aan Sivi (Stichting Integratie Verzekeraars en Intermediair). Zo is aan de Sivi (in oprichting) een eeuwigdurende licentie verstrekt voor het All Finance Model (AFM), de gegevenscatalogus.”
Over de hoogte van het bedrag dat in verband met de overname beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van ketenintegratie, doet Schipper geen uitspraken. Maar het genoemde bedrag van # 5 mln doet hem niet de wenkbrauwen fronsen. “Het is goed dat er zo’n bedrag gestort wordt. Tot nu toe hebben de verzekeraars Aegon, Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Generali, Avéro Achmea en Fortis, alles betaald onder het motto dat zaken in gang gezet moesten worden. Zij hebben het risico genomen. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”
Volgens Schipper blijven de belangen van de verzekeringsbranche met de verkoop van ABZ voldoende gewaarborgd. “Er bestaan klankbordgroepen en adviesraden waarin iedereen kan meepraten en denken. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties gekregen op de overname. De verzekeringsbranche kan dat wat er is nog steeds gebruiken, er is een substantieel bedrag neergelegd, er is een bedrag voor ketenintegratie vrijgemaakt en via ABZ hebben ze toegang tot een enorm groot bedrijf met een vracht aan kennis.”
Schipper heeft een goed gevoel bij de stappen die nu ten aanzien van ketenintegratie gezet worden. “Voorheen had het wantrouwen altijd de boventoon. Nu is de chemie er. Besluiten komen sneller tot stand en Niek Hoek (voorzitter e-Businessplatform en topman van Delta Lloyd) en Niels Mourits (vice-voorzitter en NVA-directeur) vormen een goed duo. Ook het Sivi komt er. Ik kan mij niet voorstellen dat de NMa dwars gaat liggen. Met dit instituut creëer je maximale transparantie. Alle processen in de verzekeringsbranche worden inzichtelijk. In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening kunnen ze zich niet meer wensen.”
Hoogtepunt
Schipper wil nog wel even zijn hart luchten. “ABZ heeft de afgelopen jaren een hoop over zich heen gekregen. We deden het nooit goed. Het Assurantie Data Netwerk is echt succesvol geweest met meer dan een miljard transacties. Het had alleen nóg succesvoller gekund.”
De verkoop van ABZ aan ADP is voor Schipper en zijn managementteam dan ook het hoogtepunt tot nu toe in zijn carrière bij ABZ. “Ik hanteer het duizend dagen principe. Na duizend dagen neem ik een tijdje vrij en stel ik mijzelf de vraag ‘Kan ik het nog eens duizend dagen?’. Ik ben in 1997 begonnen bij ABZ. In 2000 en 2003 heb ik mijzelf die vraag gesteld en de conclusie was beide keren dat ik dóór wilde. Er is nog veel moois weggelegd voor ABZ.”
Gerrit Schipper: “Zowel bij ons als bij de aandeelhouders zijn de champagneflessen ontkurkt”.

Reageer op dit artikel