nieuws

Gerling NCM verhoogt opnieuw de premies

Archief

Kredietverzekeraar Gerling NCM gaat op korte termijn de premies verhogen. Aanleiding voor de verhoging is onder meer de aangekondigde stijging van de herverzekeringspremies.

Over de eerste acht maanden van dit jaar zag Gerling NCM het aantal incassozaken onder de verzekerden met 11% toenemen. Dat is minder dan vorig jaar, toen over dezelfde periode 20% meer incasso’s werden geboekt. Desondanks blijft de kredietverzekeraar pessimistisch over de toekomst. “Dit ook in het licht van de aanhoudende stijging in faillissementen die vrijwel zeker ruim boven de 20% ligt in de eerste helft van 2002”, aldus Gerling NCM. “Het scenario voor de bedrijvigheid en het betalingsrisico in Nederland ziet er niet goed uit.”
De aankondiging dat de herverzekeraars de premie gaan verhogen, vormen samen met de slechte economie en de toename in faillissementen voor Gerling NCM reden om de premies te verhogen. Vorig jaar bedroeg de premiestijging 10%. Hoeveel de premiestijging nu gaat bedragen, is nog niet bekend. “Dat hangt af van de herverzekeringspremies”, aldus woordvoerster Bärbeli Muschter.

Reageer op dit artikel