nieuws

Geové en Amicon denken aan tussentijdse premieverhoging

Archief

Geové en Amicon, de zorgverzekeraars van het Menzis-concern, denken hardop na over een tussentijds premieverhoging (per 1 juli). “Dat zou voor de ziekenfondsverzekerden uniek zijn”, aldus bestuursvoorzitter Henk Schildkamp.

Schildkamp staat niet te trappelen om tot een premieverhoging over te gaan, onder meer omdat de polishouders dan de gelegenheid krijgen van verzekeraar te wisselen. “Maar als het moet, doen we het.” De Menzis-bestuurders wachten de laatste cijfers af om zich een goed oordeel te kunnen vormen over de kostenontwikkeling in het eerste kwartaal van dit jaar. Nog deze maand moet het besluit over de premieverhoging worden genomen.
Menzis werd vorig jaar onaangenaam verrast door de met 14,1% gestegen zorgkosten tot e 1.504 (1.318) per ziekenfondsverzekerde. Vooral het laatste kwartaal leverde een piek in zorgkosten op. Het meest zorgelijk vindt Schildkamp de met 15% gestegen kosten voor ziekenhuiszorg en specialistische hulp, “want die vormen de helft van onze kosten”. Verder schoten de kosten voor huisartsenhulp met 18,3% omhoog en die voor tandheelkundige hulp met 17% (“tandartsen maken veel meer foto’s”).
Voor dit jaar heeft Menzis een bedrag van e 1.612 per ziekenfondsverzekerde begroot, maar de eerste cijfers over 2003 geven een gemiddeld schadebedrag aan van e 1.645.
Aantal verzekerden
Desondanks verwacht Menzis dit jaar een hoger technisch resultaat dan in 2002, toen het verzekeringsresultaat kelderde van e 48,0 mln naar e 6,6 mln. Probleem is echter dat de beleggingsinkomsten niet meer voor een positieve maar juist voor een negatieve compensatie zorgen. Vorig jaar was het beleggingsresultaat e -38,9 mln, waardoor het nettoresultaat van de vijfde zorgverzekeraar van ons land is uitgekomen op e -42,2 mln, tegen e 47,6 mln winst in 2001. Eerder maakten VGZ en CZ verliescijfers van e 44 mln respectievelijk e 8 mln bekend.
Bij Menzis leverde de particuliere verzekeringsactiviteiten nog een plusje op van e 1,1 (20,4) mln, maar het resultaat van het ziekenfonds dook diep in het rood: e -37,2 (28,0) mln. Het totaal aan inkomsten bedroeg e 2,7 mld, waarvan e 1,95 (1,77) mld uit de algemene kas en e 703 (631) mln aan brutopremies.
Het aantal verzekerden daalde met 25.000 tot ruim 1,7 mln. “Dat baart ons zorgen”, aldus Schildkamp. “De verdeling ziekenfonds/particulier is een beetje in het nadeel van de laatste categorie, met name bij Amicon. En we hebben relatief weinig collectiviteiten.” Amicon (Wageningen en Enschede) telt 950.000 ziekenfondsverzekerden en 140.000 particulieren, bij Geové (Groningen en Velp) is de verdeling 400.000 ziekenfonds en 235.000 particulier.
Schildkamp erkent dat verzekerden ook zijn vertrokken uit onvrede over de magere serviceverlening. “De telefonische bereikbaarheid en de snelle afhandeling van declaraties zijn het afgelopen jaar enorm verbeterd. En na de jaarwisseling gaat het weer de goede kant op: Geové heeft met het ziekenfonds Anderzorg een enorme opkomst van verzekerden gezien.”
Ten slotte hopen Amicon en Geové de banden met het intermediair te verbeteren, waardoor meer toegang wordt verkregen tot collectieve contracten met het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven. “We zetten in op een meerjarig partnership, met behoud van een gezond financieel resultaat.”
Het resultaat van arbo- en reïntegratiebedrijf Ardyn & Prové was door aanloopkosten e 0,6 mln negatief, maar verder is Menzis goed te spreken over de ontwikkeling ervan. Er zijn nu 120.000 werknemers aangesloten (+10%) en er worden nieuwe vestigingen geopend in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Met de Arbodienst Gezondheidszorg in Nijmegen (37.000 werknemers) is een intentie-overeenkomst gesloten voor overname.
Kosten
De echte speerpunten in het beleid van Menzis zijn dat jaar het drukken van de farmaciekosten en het centraal inkopen van zorg. Voor dat laatste wordt per 1 juli een speciaal bedrijfsonderdeel operationeel: Menzis Zorg. Dit onderdeel wordt geleid door ex-minister Rogier van Boxtel (D66) en bundelt de inkoopafdelingen van Amicon, Geové en de zorgkantoren Arnhem, Groningen en Twente. Een voorbeeld van de zorginkoop die Menzis voor ogen heeft, zijn de afspraken over het aantal behandelingen en de kostprijs ervan met het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dit jaar staan 580 heup- en 210 knie-operaties gepland; zo’n afspraak (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) staat verder gepland voor herniabehandelingen. “Hopelijk is dit een eerste stap naar een landelijke invoering van dergelijke DBC’s”, aldus Schildkamp.
Op farmaciegebied botst de zorgverzekeraar nadrukkelijk met apothekers. “Zij zouden behandelaars moeten zijn en geen tussenhandelaars”, zo verzucht Schildkamp. Dat de messen geslepen zijn, is inmiddels wel duidelijk. “Desnoods gaan we in zee met Albert Heijn (Etos) om goedkopere medicijnen af te kunnen zetten.”
Ten slotte wil Menzis de eigen bedrijfskosten – vorig jaar e 157,9 (144,0) mln – drukken. Contracten met tijdelijke (uitzend)krachten zullen niet worden verlengd, maar ontslagen voor de huidige tweeduizend medewerkers zijn niet aan de orde.
Henk Schildkamp: “Desnoods gaan we in zee met Albert Heijn (Etos) om goedkopere medicijnen af te kunnen zetten”.
Gezondheidscentra
Menzis werkt aan de inrichting van gezondheidscentra, die een alternatief moeten bieden voor de centrale huisartsenposten die nu lokaal worden gevormd. Naast huisartsen moeten deze gezondheidscentra diensten bieden van tandartsen, thuiszorg, fysiotherapie, apotheek en arbo/reïntegratie. Kern van de centra is één centraal patiëntenregister en een facilitair bedrijf dat alle niet-zorgactiviteiten uit handen neemt van de zorgverleners.
Huisartsen kunnen tot 1 september inschrijven voor deelname aan de centra. Alle vormen zijn mogelijk, van loondienst tot maatschap. De centra moeten ook mensen bedienen die niet bij Amicon en Geové zijn verzekerd. Volgens Menzis kunnen drie huisartsen in zo’n centrum, dat ook in de avonduren geopend moet zijn, het werk aan van vijf solopraktijken.

Reageer op dit artikel