nieuws

Generali vreest Italiaans plan niet

Archief

Generali Nederland vreest niet voor de plannen van het Italiaanse moederbedrijf om 2.800 banen te schrappen en weinig rendabele onderdelen te verkopen. “We doen het hier hartstikke goed”, aldus directievoorzitter Frans Heus.

Verkoop van Generali Verzekeringsgroep is niet aan de orde, volgens Heus. “Wij zijn een oud – sinds 1932 – en gewaardeerd onderdeel van Generali. Natuurlijk zijn we bescheiden in omzet en aantal medewerkers. We zorgen voor slechts 1% van de Generali-omzet, maar halen wel meer dan 1% van de winst. Nee, ik durf er wel wat om te verwedden dat men Nederland als strategisch land ziet. Ik heb dat zwart op wit. We zitten toch op het Europese vasteland en maken onderdeel uit van een netwerk voor bijvoorbeeld collectieve pensioenen en zakelijke schadeverzekeringen.”
Een forse banenreductie is in ons land evenmin aan de orde, zo verzekert hij. “In ons meerjarenplan is een reductie van twaalf arbeidsplaatsen opgenomen tussen nu en 2005. En dat gebeurt allemaal via natuurlijk verloop.” Generali (Diemen) telt momenteel 450 medewerkers.
Sterker nog, Heus sluit een acquisitie niet uit. “Ik ga niet vertellen in wiens boeken ik kijk, maar alles is denkbaar.”
Kernlanden
De Italiaanse top van Generali ontvouwde vorige week een strategisch driejarenplan. Belangrijkste punt daaruit is dat de kosten met e 617 moeten worden gereduceerd, onder meer door 2.800 banen te schrappen. Daarvan gaan er zeshonderd in Italië verloren en 2.200 in het buitenland. De Generali-groep gaat zich richten op landen “met de potentie van waardecreatie”, oftewel landen met uitzicht op significante groei en winst.
Tot kernland zijn benoemd Italië, Duitsland en Frankrijk, goed voor respectievelijk 33%, 27% en 18% van de omzet. Spanje en Oostenrijk zijn ook kernlanden, al is daar eerst een reorganisatie nodig. Tot oorden met groeipotentie benoemt Generali Oost-Europa en Azië. En dan zijn er nog “tactische holdings”: landen waar “op opportunistische wijze” gepoogd zal worden de winstgevendheid te maximaliseren. Verkoop van onderdelen is daarbij nadrukkelijk een optie. Een andere maatregel is dat het lokale management van groepsonderdelen meer beloond zal worden op basis van het lokale resultaat.
Jaarcijfers
De Generali-groep rapporteerde over de eerste negen maanden van het vorig jaar een verlies van e 350 mln, tegen e +895 mln een jaar eerder. De premieomzet bedroeg e 34 mld (+6%), waarvan e 20,5 mld uit levensverzekeringen en e 13,5 mld uit schadepolissen.
In ons land heeft Generali de premieomzet Schade vorig jaar met een kleine 20% vergroot tot ongeveer e 160 mln. De premieomzet Leven (periodiek plus 10% koopsom) steeg met 5% tot ruim e 115 mln. Onder invloed van de negatieve beleggingen – vooral door afwaardering van deelnemingen – zal het nettoresultaat “tot ongeveer nul” dalen. In 2001 maakt Generali nog e 24 mln winst, tegen zelfs nog e 48 mln het jaar daarvoor. “We leveren in op ons eigen vermogen, maar zijn nog altijd zeer solvabel.” Het vermogen was eind 2001 nog e 294 mln; de solvabiliteitsmarge bedroeg toen 360%.
Heus benadrukt dat het verzekeringstechnische resultaat juist iets is gestegen. Dat was onder meer het geval op de co-assurantiebeurs.

Reageer op dit artikel