nieuws

Generali boekt premiegroei in zowel leven- als schadebedrijf

Archief

Bij Generali is in 2001 het brutopremie-inkomen met ruim 24% gestegen tot e 302 (243) mln. De groepsomzet nam toe tot e 417 (357) mln. De nettowinst is bijna gehalveerd ten opzicht van het voorgaande jaar: e 24,3 (47,8) mln.

Het totale premie-inkomen Leven groeide 17,7% tot e 169,2 (143,8) mln, waarvan aan periodieke premies e 104,1 (98,4) mln. Generali tekent hierbij aan, dat de premie-inkomsten uit het universal-lifeproduct met 27,5% tot e 39 mln zijn gestegen. Dit was onder meer te danken aan de introductie van een individueel pensioenproduct.
De premieopbrengst uit koopsommen steeg met 43,6% tot e 65,2 (45,5) mln. Dit wordt mede toegeschreven aan vervroegde ‘affinanciering’ van backserviceverplichtingen van collectieve pensioencontracten.
De brutowinst van het levenbedrijf exclusief de winst op verkopen van beleggingen steeg met ruim 14% naar e 26,8 mln. Doordat aanzienlijk minder beleggingen werden verkocht dan in 2000 en de prijzen lager waren, daalde de winst op de verkopen van beleggingen van e 41,5 mln naar slechts e 5,7 mln. De totale brutowinst Leven daalde daardoor met 50% naar e 32,2 mln.
Schade
Het totale premie-inkomen Schade steeg 33,4% tot e 133,0 (99,7) mln. Aan deze groei werd door alle branches bijgedragen. “Een zeer groot deel van de groei komt uit de stijging van het premie-inkomen uit zakelijke brand- en transportverzekeringen getekend op de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam”, aldus Generali.
Het resultaat op de brandtekening was evenals in 2000 negatief. “De noodzakelijke verbetering van het premieniveau voor zakelijke brandverzekeringen is in het boekjaar nog bescheiden geweest. Enkele zeer grote branden, waaronder een brandstichting, hadden een aanzienlijk negatief effect op het resultaat van de zakelijke brandportefeuille. De overige branches behaalden goede technische resultaten. De totale brutowinst Schade exclusief de winst op verkoop van beleggingen bedroeg e 3,6 (6,9) mln.
Het eigen vermogen van de Generali-groep is e 294 mln (-11,4%). De aanwezige solvabiliteit is ruim e 254 mln (3,6 maal de vereiste solvabiliteit van e 70,8 mln). Het aantal medewerkers, uitgedrukt in fte bleef met 450 (452) vrijwel gelijk aan het jaar ervoor.

Reageer op dit artikel