nieuws

Gemengde reacties bonden op cao-brief verzekeraars

Archief

De grootste drie vakbonden in het verzekeringsbedrijf hebben verschillend gereageerd op Cao-Nieuwsbrief die de werkgevers eind vorige week aan de werknemers hebben gestuurd.

De CNV Dienstenbond verklaarde verbolgen te zijn, FNV Bondgenoten vond (bij monde van bestuurder Wim de Ruiter) de actie “niet kies” en bestuurder Gerwin van der Lei (De Unie) reageerde gelaten. “De verzekeraars zijn nu bezig draagvlak te creëren voor hun standpunt. Het is op zich verstandig dat zij zich eens richten tot de werknemers, maar ik denk dat deze actie een averechts effect heeft”, aldus Van der Lei.
Ike Wiersinga (CNV Dienstenbond) veronderstelt evenmin dat de werkgevers met hun actie begrip zullen kweken: “Wat je bij een bond niet lukt, lukt je ook niet bij een medewerker”.
FNV-man De Ruiter zegt al reacties uit zijn ledenkring te hebben gehad over de opmerking in de nieuwsbrief dat in de verzekeringsbranche voor vergelijkbare functies 15% meer salaris wordt betaald dan in andere bedrijfstakken. “Zulke opmerkingen zetten veel kwaad bloed.”
Pensioen
Alle ongeveer dertigduizend werknemers in de branche ontvingen in de afgelopen week van hun werkgever een folder van het Verbond van Verzekeraars, waarin wordt uitgelegd waarom de verzekeraars een einde willen maken aan het premievrije pensioen.
Deze nieuwsbrief (in de vorm van een folder) aan de vooravond van de vakantieperiode kan worden beschouwd als een poging om via de werkvloer de impasse in de cao-onderhandelingen te doorbreken. De folder bevat kleine interviews met Verbondsvoorzitter Carlo de Swart (feitelijk inmiddels opgevolgd door Paul Overmars), werkgeversonderhandelaar Roel Wijmenga, Marco Keim (directeur Zwitserleven) en Kees Intven (personeelsdirecteur Aegon Nederland). De folder wordt besloten met enkele berekeningen van de eventuele nettopensioenpremie per maand. (Zie ook pag. 4)

Reageer op dit artikel