nieuws

Gematigde eindloonregeling discrimineert op leeftijd

Archief

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) verbiedt pensioenregelingen op basis van gematigd of gemitigeerd eindloon vanwege de daarin begrepen leeftijdsdiscriminatie.

Het gaat om pensioenregelingen waarbij salarisverhogingen vanaf een bepaalde leeftijd niet of deels meetellen voor de pensioenhoogte (=gematigd) én om regelingen die vanaf een bepaalde leeftijd overschakelen van eindloon op middelloon (=gemitigeerd). Het CGB-oordeel volgt op verzoek van Zwitserleven. Bij de pensioenverzekeraar is 50% van de uitgevoerde pensioenregelingen ‘gematigd of gemitigeerd eindloon’. “Het gaat dus om honderden contracten, waar duizenden verzekerden mee gemoeid zijn”, zegt pensioenjurist Eric Bot.
De commissie vindt de argumenten voor het hanteren van de gematigde eindloonregelingen – kostenbeheersing en voorkomen van ‘pensioenpromotie’ -legitiem en passend, maar niet noodzakelijk. Er zijn volgens de CGB alternatieven, zoals een volledige (geïndexeerde) middelloonregeling of overschakeling van eindloon op middelloon bij een bepaalde salarisgrens. “Indirect worden ouderen hier ook mee gediscrimineerd”, becommentarieert Bot.
Hoewel de adviezen van de CGB juridisch niet bindend zijn, gaat Zwitserleven zich er wel aan houden. Bot: “In mei was er al een CGB-uitspraak die hiernaar neigde en wij hebben toen al gezegd dat gematigd of gemitigeerd eindloon niet meer kan.”
De commissie buigt zich momenteel, wederom op verzoek van Zwitserleven, over nog een belangrijke pensioenkwestie: de vraag of een beschikbare premieregeling, waarbij de staffel is gebaseerd op een rekenrente van minder dan 4%, in strijd is met de wet. De commissie heeft meer tijd en advies van deskundigen nodig.

Reageer op dit artikel