nieuws

Geheelonthoudersverzekeraar Ansvar in Nederlandse handen

Archief

Ansvar, verzekeraar voor mensen met een gezonde levensstijl, is overgenomen door de Stichting Alcoholvrije Bedrijven (SAB). De overname komt voort uit het feit dat de Zweedse moeder Salus Ansvar alle buitenlandse dochters afstoot.

In Nederland is Ansvar al sinds 1967 actief in schadeverzekeringen voor geheelonthouders. De laatste jaren heeft het bedrijf de doelgroep verbreed tot ‘mensen met een verstandige levensstijl’. Richting de markt wordt de naam Ansvar Idéa gehanteerd. Theo Kanon, die samen met Jean Lagerström de directie voert over het Nederlandse Ansvar: “Onze ervaring is dat mensen die geen alcohol gebruiken, vaak ook op andere vlakken bewust leven”.
Kanon is verantwoordelijk voor het leggen van contacten met organisaties die een gezonde levensstijl aanhangen. “Ik benader alle organisaties en bewegingen die in onze doelgroep thuishoren. Zo kwamen wij tot de ontdekking dat zo’n 80% van onze verzekerden connecties hebben met kerkelijke of christelijke organisaties”, zegt Kanon. “Wij hebben onderzoek gedaan waaruit blijkt dat onze verzekerden niet alleen geen alcohol drinken, maar ook niet roken en zich op het gebied van vermaaksactiviteiten wat terughoudender opstellen.”
Dat neemt niet weg dat soms onbedoeld toch een drinkende medemens wordt verzekerd: “Natuurlijk zit er altijd wel een zwart schaap tussen. Het is een enkele keer voorgekomen dat bij een schade bleek dat een verzekerde had gedronken. Wij zorgen er dan voor dat de verzekerde er niet de dupe van wordt. Maar hij moet wel uitkijken naar een andere verzekeraar”, zegt Kanon.
SAB
Het Zweedse moederbedrijf Ansvar is in 1997 samengegaan met het financiële concern Salus. Het nieuwe bestuur van de combinatie Salus Ansvar heeft besloten om van alle buitenlandse vestigingen zelfstandige ondernemingen te maken. Daartoe zijn eerder al de Australische en Nieuw-Zeelandse dochterbedrijven verzelfstandigd. Voor het Nederlandse Ansvar is een overnamekandidaat gevonden in de vorm van de Stichting Alcoholvrije Bedrijven.
“Wij hadden vanwege onze ideologie al veel contact met SAB”, zegt Kanon. “SAB is onder meer eigenaar van een cateringbedrijf, dat in ons land zo’n driehonderd bedrijfsrestaurants beheert. Zij fungeren nu als geldschieter. Aan ons beleid verandert verder niets.”
Renovatie producten
Midden jaren negentig kende Ansvar een moeilijke periode. Hoe het de verzekeraar vorig jaar is vergaan, kan Kanon nog niet met cijfers aangeven. “Ook wij hebben door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar een negatiever resultaat geboekt dan voorheen.” Het brutopremie-inkomen bedroeg in 2001 ruim e 3,4 mln; een lichte stijging ten opzichte van 2000, toen e 3,2 mln aan premie werd omgezet.
Ansvar houdt zich alleen bezig met schadeverzekeringen. Kanon: “We doen voorlopig niet aan levensverzekeringen, maar er staat wel een renovatie van onze producten gepland. We hebben een tijdje pas op de plaats moeten maken, maar nu komen wij onder meer met een nieuwe reisverzekering. Verder gaan we onze pakketverzekering vernieuwen. Overigens waren wij de eerste verzekeraar die met pakketverzekeringen kwam. Dat deden wij al in 1967! Daarnaast hebben wij een floating kostbaarhedenverzekering. Daar komen nu steeds meer verzekeraars mee, maar wij hadden hem al. Iedereen heeft wel bepaalde kostbaarheden in huis, zoals een postzegelverzameling. Wij verzekeren die zonder specificaties. Sommigen zeggen dat zo’n verzekering alleen maar fraude oplevert, maar ik moet zeggen dat wij dat nog nooit hebben meegemaakt. Dat heeft er ook weer mee te maken dat onze verzekerden niet alleen een gezonde levensstijl hebben, maar ook betrouwbaar zijn”.
De portefeuille van Ansvar, dat zeventien medewerkers telt, omvat zo’n 11.500 polissen. Er wordt samengewerkt met een dertigtal tussenpersonen. “Van die dertig tussenpersonen zijn er maar vijf die daadwerkelijk verzekerden binnenbrengen. De overige productie komt van ons loondienstapparaat”, aldus Kanon.
Als blijkt dat er bij een schadegeval toch drank in het spel is geweest, dan wijst Ansvar de verzekerde de deur.

Reageer op dit artikel