nieuws

Geffeneducatie werkt samen met LOI

Archief

Geffeneducatie is een samenwerking met de Leidse onderwijsinstelling LOI aangegaan. Geffeneducatie heeft in 2000 het incompany-onderwijs van de failliete Stichting Assurantie Cursussen (SAC) overgenomen.

“De eerste contacten met LOI dateren nog uit de tijd van de SAC. Door het faillissement van SAC zijn die contacten op een laag pitje komen te staan. Dat hebben we nu weer opgepakt”, aldus Leo van Geffen.
De samenwerking spitst zich toe op twee onderdelen. “Met teams van docenten van zowel de A- als de B-cursus hebben we het gehele cursusmateriaal herzien. Dat is nu klaar en volledig bij. Dat materiaal biedt LOI nu aan. Verder verzorgen wij het mondeling onderwijs voor LOI binnen de verzekeringsbedrijven en verzorgen wij de combinatie van schriftelijke en mondeling onderwijs die door LOI geboden wordt aan deze bedrijven.”
De cijfers die de Stichting Examens Assurantiebedrijf in haar jaarverslag noemt (zie pag. 41) zijn verontrustend, vindt Van Geffen. Hij constateert overigens ook bij het incompany-onderwijs een teruggang in het aantal cursisten. Het bericht van Nibe-SVV (zie AM nr. 1, pag. 8) dat zij een lichte stijging constateert in het mondeling onderwijs, vindt hij niet rijmen met zijn waarnemingen in de markt.

Reageer op dit artikel