nieuws

Geen warm onthaal voor en-blocclausule Leven

Archief

Bij nieuwe levensverzekeringen en waar mogelijk bij aanpassing van bestaande contracten moeten verzekeraars opname van een en-blocclausule in de polisvoorwaarden overwegen. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars in een circulaire aan de leden.

Volgens het Verbond is het in het verleden “regelmatig bezwaarlijk gebleken” dat bestaande levensverzekeringscontracten niet kunnen worden aangepast aan bijzondere omstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving. Het Verbond zegt vooral te doelen op het terreurrisico, maar ook op gebeurtenissen als de verlaging van de rekenrente van 4% naar 3% (in 1999). In aanvulling op de en-blocclausule kan in de polisvoorwaarden nog een aparte terrorismeclausule worden opgenomen.
Het Verbond adviseert verzekeraars wel om “zeer terughoudend” te zijn met het toepassen van de en-blocclausule. Bij eventuele toepassing moet bovendien “grote zorgvuldigheid worden gehanteerd om schending van het consumentenvertrouwen te voorkomen”.
De discussie over de en-blocbepaling is na de aanslagen van 11 september 2001 nieuw leven ingeblazen. Het Verbond praat momenteel nog met het ministerie van Financiën en de Pensioen- en Verzekeringskamer over de vorming van een terreurpool. De mogelijkheden om zo’n pool te combineren met een terrorismeclausule worden geïnventariseerd.
Aversie
Het voornemen is met de nodige scepsis ontvangen door de twee intermediairorganisaties NVA en NBVA én door de Consumentenbond. “Zoiets is alleen aanvaardbaar als de verzekerde de polis kosteloos kan opzeggen”, stelt de Consumentenbond, die graag duidelijkheid krijgt over wat het Verbond verstaat onder ‘terreur’ en ‘veranderende wet- en regelgeving’.
De NVA zegt “een beetje zorg” te hebben over de en-blocclausule. “Bij Schade kun je als polishouder zo weg, maar bij Leven ligt dat wat moeilijker”, zegt directeur Niels Mourits. “Als de verzekeringnemer zelf opzegt, dan kost dat geld. Dus het lijkt redelijk dat er de nodige voorwaarden worden gesteld aan het ongevraagd wijzigen door verzekeraars en opzeggingen die daarop volgen.”
De NBVA noemt het onderwerp “verrekte moeilijk”. Secretaris Martin Thies heeft begrip voor de verzekeraars. “Vanuit de kwetsbaarheid van de verzekeraars begrijp ik hun onrust. Tegelijkertijd zijn de consequenties niet mals.” Thies wijst niet alleen op de financiële consequenties van een opzegging. “Een ander punt van zorg is de acceptatie. Wat als je oud bent of niet meer zo gezond? En wat als verzekeraars de clausule op hetzelfde moment massaal toepassen? Dan word je wel verplicht om dat te slikken. En wat gebeurt er als de polis is verpand, bijvoorbeeld aan de hypotheeknemer? Staat die een opzegging toe? Kortom, vanuit het intermediair en de consument bezien hebben we zo’n clausule liever niet.”

Reageer op dit artikel