nieuws

Geen vetpot meer bij ziekenfondsen

Archief

Een aantal ziekenfondsen denkt er over om tussentijds de nominale premie te verhogen. Intussen heeft het CVZ heeft de minister gewaarschuwd voor een tekort in de algemene kas met procentuele premies.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ)_heeft de toekomstige minister van Volksgezondheid geadviseerd de procentuele ziekenfondspremies volgend jaar met 0,76% te verhogen naar 9,21%. Van dit percentage moet 1,85% worden opgebracht door werknemers en 7,36% door werkgevers. Zouden de premies niet verhoogd worden, dan ontstaat er in de algemene ziekenfondskas een tekort van e 7,5 mln. Uit de algemene ziekenfondskas ontvangen de zorgverzekeraars circa 85% van hun schade. De overige kosten moeten zij zelf betalen uit de nominale premie. Gezien de kostenstijgingen in de zorg en het feit dat tekorten niet langer kunnen worden gecompenseerd met beleggingswinsten, staat ook de nominale premie onder druk. Het CVZ heeft berekend dat de zorgverzekeraars vorig jaar een extra opslag van e 30 per verzekerde per jaar moeten vragen om de vermogenspositie op peil te houden.
Volgens het CVZ zijn de algemene reserves van de ziekenfondsen vorig jaar, vooral door slechtere beleggingsresultaten, met circa e 65 mln gedaald en zijn de aanwezige reserves met e 260 mln gedaald. Bij achttien van de 21 ziekenfondsen verslechterde de solvabiliteit in 2002, vijf van hen hebben een beroep moeten doen op een achtergestelde lening om aan de solvabiliteitseisen te voldoen en twee ziekenfondsen voldeden zelfs niet aan de solvabiliteit. Met het oog op de slechte resultaten en de te verwachten kostenstijgingen denkt een aantal zorgverzekeraars er over om tussentijds – dat wil zeggen per 1 juli – de nominale ziekenfondspremie te verhogen (zie ook het artikel ‘Geové en Amicon denken aan tussentijdse premieverhoging’ op pag.37).

Reageer op dit artikel