nieuws

‘Geen vergoeding van schade door koersverlies’

Archief

In AssurantieMagazine nr. 3 (pag. 31) claimt de Vereniging Consument & Geldzaken dat schade als gevolg van gederfde koerswinsten kan worden verhaald op traag betalende verzekeraars. Volgens Ester van Wijngaarden, juridisch medewerker van Nationale-Nederlanden, is dat niet juist.

“In bovengenoemd artikel laat de Vereniging Consument & Geldzaken weten dat verzekeringnemers bij het indienen van een verzoek tot uitbetaling direct een uiterste uitkeringstermijn moeten noemen, teneinde recht te hebben op een vergoeding van gederfde rente en eventuele koersschade. Dit is niet helemaal correct.
De Hoge Raad heeft bepaald dat indien er recht bestaat op vergoeding van wettelijke rente er geen ruimte meer is voor een vergoeding van eventuele schade als gevolg van koerverlies:
– NJ 1995/42, 26 maart 1993: (…) schade bestaande in het derven van inkomsten die met een verschuldigde geldsom te behalen zouden zijn geweest, wordt naar behoren vergoed door het toekennen van interesten, ook al zou de schuldeiser menen dat hij meer inkomsten zou hebben kunnen behalen door een bepaalde wijze van beleggen (…).- RvdW 1998/86c, 10 april 1998: (…) bij niet-tijdige betaling van een geldsom kan uitsluitend de wettelijke rente worden gevorderd en derhalve geen compensatoire rente onverschillig wat de oorzaak van of het motief voor de vertraging is geweest (…).Het lijkt mij niet juist dat de Vereniging Consument & Geldzaken verzekeringnemers op het verkeerde been zet door hen, tegen uitspraken van de Hoge Raad in, voor te houden dat eventueel gederfd koersverlies voor vergoeding in aanmerking zou komen.”

Reageer op dit artikel