nieuws

Geen toename in verzekeringsklachten

Archief

Het aantal klachten over verzekeringen is vorig jaar niet gestegen. De Ombudsman Verzekeringen behandelde in totaal 12.000 klachten.

Daarvan werden er 7.500 mondeling ingediend, 4.500 schriftelijk. Gemiddeld handelde de ombudsman de helft van alle klachten af in het voordeel van de klager. Bij de meer formele Raad van Toezicht Verzekeringen, ingeschakeld als bemiddeling door de ombudsman niet tot een oplossing heeft geleid, werden 77 klachten behandeld: 22 in het voordeel van de klagers.
Op het gebied van levensverzekeringen zorgden de administratieve vertragingen voor veel onbegrip. Bij de natura-uitvaartverzekeraars en de spaarkasbedrijven daalde het aantal klachten echter met respectievelijk 43% en met 24%. De klachten tegen schadeverzekeraars bleven vrijwel stabiel op 2.875 (2.870). Oorzaak van de klachten is veelal gebrekkige communicatie, zoals trage antwoorden, onduidelijke voorlichting of onoplettendheid van consumenten.

Reageer op dit artikel