nieuws

‘Geboren leidinggevenden bestaan niet’

Archief

door Astrid van de Bovekamp

Geboren leidinggevenden bestaan niet, alhoewel veel mensen dat wel denken. Volgens Astrid van de Bovekamp is leidinggeven een continu proces waar je nooit mee klaar bent. “Het is vooral een kwestie van ‘niet zeuren, maar tijd maken’.” In dit artikel geeft Van de Bovekamp een aantal tips en aanbevelingen voor het leidinggeven.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken bestaan ‘geboren’ leidinggevenden niet. Leidinggeven is namelijk een continu proces waar je als persoon in je ontwikkeling nooit mee klaar bent. Het uitoefenen van een leidinggevende functie is in feite een ontwikkeling van jezelf. Je doel is om flexibel gebruik te maken van die vaardigheden die jouw afdeling of bedrijf op dat moment nodig heeft. Dan pas ben je een allround leidinggevende.
Omzet en rendement
Bij veel kleine en middelgrote assurantiekantoren besteedt de directeur/eigenaar het liefst zo min mogelijk tijd aan het leidinggeven. De directeur gaat liever naar klanten toe, het liefst naar andere ondernemers, en hoopt dat op kantoor alles vanzelf doordraait.
Ondanks het streven naar vakkundige en zelfwerkzame medewerkers, ontkomt de directeur niet aan tijd voor leidinggeven. Van de directeur wordt onder andere verwacht dat hij of zij:
– de financiële administratie controleert;- managementinformatie bestudeert;- een koers bedenkt voor het bedrijf en regelmatig controleert of het bedrijf op koers ligt;- klaar staat voor medewerkers met complexe vragen;- duidelijk aangeeft wat er van de medewerkers wordt verwacht;- medewerkers steekproefsgewijs controleert;- het functioneren van medewerkers in het echt meemaakt, wat het beoordelen aan het einde van het jaar een stuk makkelijker maakt;- informatie geeft aan de medewerkers over het bedrijfsbeleid.Door tijd te besteden aan het leidinggeven, heeft de directeur minder tijd voor commerciële taken. In de gedachtegang van de directeur zal dit omzet kosten. Maar dit is in eerste instantie slechts het geval. Doel van het leidinggeven is namelijk de (capabele) medewerkers te faciliteren, zodat zij zo effectief mogelijk kunnen werken. Op termijn levert dit juist omzet en vooral rendement op.
Tijdsbesteding
Aanbevolen wordt om 11% van de totale werkzame tijd van het kantoor te besteden aan leidinggeven. Dit betekent bij een personeelsbezetting van vier fulltime medewerkers (inclusief de directeur), dat de directeur gemiddeld achttien uur per week zou moeten besteden aan het leidinggeven.
Bij een personeelsbezetting van negen fulltime medewerkers is er dus al één fulltime persoon belast met het leidinggeven aan het bedrijf. Vaak is dit dan een algemeen directeur (voor 30%) en een officemanager (voor 70%).
Bij een personeelsbezetting van 18,2 fulltime medewerkers kan nog net volstaan worden met een algemeen directeur en een officemanager. Bij kantoren met meer dan 18,2 fulltime medewerkers wordt de noodzaak voor teamleiders, bijvoorbeeld een teamleider voor de buitendienst of een teamleider voor de polisadministratie, actueel.
Stijlen van leidinggeven
In hoofdlijnen zijn er vier typen leidinggevenden. Het eerste type heeft alle diploma’s, veel ervaring, is een pietje precies en is inhoudelijk de beste. Dit type heeft moeite met het geven van een toekomstvisie aan medewerkers.
Type twee is een zachtaardig persoon, die liever geen ruzie maakt, als het niet snel genoeg gaat zelf taken uitvoert en een sterk teamgevoel heeft. Dit type heeft moeite om medewerkers te beoordelen, zodat de medewerkers niet weten waar zij op afgerekend worden.
Het derde type is het type dat het liefste zelf blijft verkopen, veel praat, veel plannen heeft. Dit type heeft moeite met het bieden van structuur voor zijn bedrijf en medewerkers. Het bedrijf hangt als los zand aan elkaar.
Het vierde en laatste type stelt hoge eisen, is sterk resultaatgericht, wordt snel boos. Dit type heeft moeite met het motiveren van medewerkers, medewerkers hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt.
De ideale leidinggevende is een combinatie van bovenstaande vier typen. Hij of zij:
– heeft voor het bedrijf een toekomstvisie;- geeft aan wat van medewerkers wordt verwacht;- durft medewerkers te beoordelen;- biedt structuur, zodat duidelijk is wie, wat en hoe moet doen;- luistert naar de medewerkers en geeft de medewerkers een teamgevoel.Er is nog nooit een leidinggevende geweest die gelijk vanaf de start een ideale leidinggevende was. Het is belangrijk met vallen en opstaan de noodzakelijke vaardigheden te leren en op die manier een allround leidinggevende te worden.
Het aanleren van allround vaardigheden vereist het een en ander van de leidinggevende. Hij moet tijd besteden aan het leidinggeven. Hij zal moeten accepteren dat leidinggeven geleerd moet worden. Hij moet een gezonde dosis zelfkritiek bezitten. Hij moet openstaan voor suggesties van anderen, ook van medewerkers. Hij zal moeten vragen hoe de medewerkers zijn leidinggevende vaardigheden beoordelen.
Kortom geboren leidinggevenden bestaan niet. Ook hier geldt: Niet zeuren, maar tijd maken.
Astrid van de Bovekamp is als zelfstandig bedrijfspsycholoog verbonden aan D&O Personele Diensten.

Reageer op dit artikel