nieuws

Garantieverzekeraar SGWN onder curatele

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft de noodregeling toegepast op Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland (SGWN) in Zutphen. SGWN is sinds het najaar van 1997 actief in ons land.

Tot de noodregeling die anderhalf jaar gaat duren, is door de PVK besloten vanwege de financiële problemen bij de garantieverzekeraar. Tot bewindvoerder is onder andere Aad Horstman aangesteld, de voormalig directievoorzitter van Tiel Utrecht.
SGWN verzekert bouwgaranties, zodat bij faillissement van de aannemer de bouw toch kan worden voltooid. Door het omvallen van een Duitse aannemer zijn vier Duitse bouwprojecten, waaronder in Berlijn en Mainz, stil komen liggen. De schadepost die hiermee is gemoeid, bedraagt ongeveer e 5 mln.
SGWN is voor deze schadepost aangesproken en heeft op zijn beurt het grootste deel willen verhalen op herverzekeraar Gerling, die evenwel niet thuis geeft. Volgens deze herverzekeraar had SGWN op grond van het lopende herverzekeringscontract de garantiepolis van de Duitse aannemer nooit mogen sluiten. SGWN bestrijdt deze opvatting: Gerling zou op de hoogte zijn geweest van de toegepaste acceptatievoorwaarden en daartegen geen bezwaar hebben gemaakt.
Actief in de branches aansprakelijkheid en borgtocht had SGWN in 2001 een premieomzet van e 1,9 (0,9) mln en een nettoresultaat van e -0,5 (-0,4) mln. De aanwezige solvabiliteitsmarge bedroeg in dat jaar e 733.000 bij een vereiste solvabiliteitsmarge van e 657.000.

Reageer op dit artikel