nieuws

Garanties binnen unit-linkedverzekeringen

Archief

Het is tegenwoordig vrijwel onmogelijk één van de vakbladen open te slaan zonder de term ‘garantie’ tegen te komen. Het betreft niet zozeer het redactionele aanbod als wel adverterende maatschappijen. Iedereen valt over elkaar heen in het introduceren of benadrukken van geboden garanties. Jeroen Kruisdijk van Allianz Nederland wil enige nuances aanbrengen.

“Het huidige beursklimaat levert in combinatie met een explosie in pensioenaandacht – let wel: dit is wat anders dan pensioenproductie – de ideale voedingsbodem voor het begrip ‘garantie’ binnen unit-linkedverzekeringen. De exorbitante aandacht voor het onderwerp is dus eenvoudig te verklaren. De creativiteit van de verschillende marketingafdelingen blijft verbazen. Zo is er garantie op de polis, garantie van de koers en ik ben inmiddels ook flexibiliteit in garanties tegengekomen. Vooral die laatste geeft goed weer in wat voor hype de term inmiddels terecht is gekomen. Tijd voor een reflectie: wat zijn de belangrijke aspecten van een garantie, wat zijn de mogelijkheden en wat bieden de verzekeringsmaatschappijen?
Track-record
Het aanbieden van een garantie impliceert stabiliteit, degelijkheid en vertrouwen. Dit zijn allen zaken die met de jaren moeten groeien, of juist zullen verwateren. Het is daarom meer dan interessant te kijken hoe de garantiefondsen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Om nog maar eens een trendy woord te gebruiken: het track-record van garantiefondsen geeft inzicht in de houdbaarheid van hetgeen nu geboden wordt. Uiteraard biedt ook hier de in het verleden geboden garantie geen garantie voor de in de toekomst te bieden garantie. Maar het is desalniettemin een stevige indicator.
Geweldig dat steeds meer beleggingsverzekeringen een garantiemogelijkheid bieden, maar vanzelfsprekend lokt dit de vraag uit: wat heb ik eigenlijk aan die garanties? Grofweg zijn er drie doelen te onderscheiden. Ten eerste een korte beleggingshorizon waardoor eventuele sterke fluctuaties in aandelenkoersen niet kunnen worden opgevangen. Ten tweede een vluchthaven in onzekere beurstijden. En tenslotte een continue belegging voor een deel van de premie waardoor een bepaald vermogen gegarandeerd wordt opgebouwd.
Meestal wordt een garantiefonds ingezet als kortetermijnbelegging, of in ieder geval een belegging zonder vooraf vastgestelde periode. Met dit in het achterhoofd is het van groot belang de garantiebelegging tussentijds te kunnen verlaten zonder dat hiervoor represailles gelden.
Spaardoelen
‘Heel persoonlijk’ is nog zo eentje die het in de huidige hype goed zal doen. Hier is de kreet echter niet zozeer bezijden de waarheid. Immers, afhankelijk van de doelstelling die de polishouder nastreeft, is niet ieder fonds voor iedere klant het beste. Een voorbeeld per doel:
Een koopsom voor een gouden handdruk wordt nu gestort en zal over vijf jaar worden omgezet in een direct ingaande lijfrente. In een dergelijk geval is beursspeculatie geen optie. Een aangroei van de koopsom is wel van belang, al was het maar om de initiële kosten goed te maken. Gezien de onzekerheid in de verdere inkomensontwikkeling kan de situatie zich voordoen dat de koopsom eerder dan verwacht wordt omgezet in een andere lijfrentevorm, wellicht gefaseerd middels een zogenaamde ‘knipconstructie’.
De AEX kwakkelt, de klant wil even niet mee in deze schommelingen. In dit geval is het vooraf volstrekt onduidelijk op welk moment de klant het garantiefonds in of uit zal switchen. Deze momenten moeten vrij bepaald kunnen worden. Rendementsgroei is van minder belang aangezien het hier een korte stalling van gelden betreft.
De pensioenpolis van de klant is een beschikbare-premieregeling. Gezien de bedragen die hierin worden gestort en het belang van een pensioenuitkering kiest de klant er voor een gedeelte van de waarde tegen 0% beleggingsrisico weg te zetten. Ook hier is het in- en uitstapmoment van minder belang. De gewenste looptijd is namelijk goed te voorspellen. Het rendement is van doorslaggevend belang. Op lange termijn betekent een procent meer rendement al snel tienduizenden euro’s extra op de einddatum.
Het doel zal voor klant en adviseur het in te zetten middel bepalen. En aangezien de spaardoelen en de termijn voor elke klant anders zijn, zal het garantiefonds dit ook moeten zijn: voor iedere persoon een eigen garantie.
Te weinig
Het is mooi dat van tevoren vaststaat wat er gedurende de rit bij elkaar wordt gespaard. Vreemd genoeg schijnt de markt het daardoor vanzelfsprekend te vinden dat dit direct een zeer laag rendement betekent. Kennelijk is het in de perceptie van de consument te rechtvaardigen dat de prijs voor zekerheid hoog is: garanties kosten nu eenmaal geld. Wanneer echter de gevolgen van één procent extra rendement gedurende langere looptijden inzichtelijk worden gemaakt, verdwijnt de rechtvaardiging als sneeuw voor de zon.
Bovendien offreren de diverse aanbieders sterk verschillende garanties. Naast de ‘klassieke’ garantiefondsen neemt het aantal clickfondsen binnen unit-linkedconstructies eveneens snel toe. De garantie van dergelijke fondsen zit niet zozeer in de waardeaangroei als wel in de bescherming van eventuele speculatieve groei. In de meeste gevallen betreft het een fonds waarin een deel, meestal 80% tot 90%, van de vastgeklikte waarde wordt gegarandeerd. Deze fondsen bieden dan ook geen vaste groei maar bescherming tegen koersval.
Beste garantie
Welk unit-linkedfonds biedt nu de beste garantie? Met behulp van gegevens van MoneyView zijn overzichten samen te stellen. Daaruit kunnen we concluderen dat de garantiehype tot zeer uiteenlopende rendementen en looptijden leidt. Welk fonds het beste is, is afhankelijk van de track-record, de mogelijkheid de garantiebelegging tussentijds te verlaten en de doelstelling van de polishouder. Maar één ding is zeker, de polishouder doet er verstandig aan verder te kijken dan de reclame-uitingen van de diverse aanbieders om er zeker van te zijn dat hij/zij uiteindelijk gegarandeerd voldoende rendement heeft.

Reageer op dit artikel