nieuws

Fusieplan Agis en ONVZ loopt spaak op ‘poppetjes’

Archief

De voorgenomen fusie van zorgverzekeraars Agis en ONVZ is in de loop van december op de klippen gelopen. Verschil van inzicht over de invulling van het management heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, ook al willen beide partijen daar niet op ingaan.

Het fusieplan van Agis en ONVZ werd eind april bekendgemaakt. Gedurende ruim een half jaar werd er vervolgens gewerkt aan de feitelijke invulling van de combinatie. Begin december kwam er witte rook naar buiten, in de vorm van melding van de voorgenomen concentratie bij de mededingingsautoriteit NMa.
Nadat het stranden van de besprekingen op 18 december was uitgelekt, wilden Agis noch ONVZ daar aanvankelijk op ingaan. Er zou mogelijk een persbericht komen, maar dat kwam niet.
Brief naar intermediair
Wel stuurde ONVZ een brief naar de met haar samenwerkende tussenpersonen. “De fusiebesprekingen zijn beëindigd door een verschil van inzicht over de invulling van de te vormen fusiecombinatie”, is de zeer vage verklaring.
ONVZ is nu weer terug bij ‘Af’ en zal “de reeds ontwikkelde strategische scenario’s in verband met de mogelijke invoering van een Basisverzekering opnieuw evalueren”. De maatschappij is er van overtuigd, dat zij ook zelfstandig kan functioneren na de invoering van een Basisverzekering.

Reageer op dit artikel