nieuws

Fusie VGZ en IZA pas begin 2004

Archief

De fusie van VGZ en IZA die in het voorjaar zou plaatsvinden, zal volgens VGZ pas rond de jaarwisseling een feit zijn.

Zorgverzekeraar VGZ, ziekenfonds en particulier, zou rond april fuseren met de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA, waarmee al jaren een samenwerkingsverband is. “De fusie blijkt complexer dan we dachten”, zegt VGZ-woordvoerder Bert Rensen. “Het is niet eenvoudig om een publiekrechtelijke organisatie samen te voegen met een ziekenfonds en een particuliere verzekeraar. Het betekent bijvoorbeeld dat het IZA-personeel onder de cao voor zorgverzekeraars moet gaan vallen. Het proces verloopt gestaag. De Pensioen- en Verzekeringskamer en de NMa moeten nog goedkeuring geven.”
VGZ heeft meer dan twee miljoen verzekerden en is daarmee de grootste ziektekostenverzekeraar na Achmea. IZA heeft 0,7 miljoen verzekerden. Na de fusie wordt VGZ de grootste zorgverzekeraar van ons land.

Reageer op dit artikel