nieuws

Fusie en slechte beurs drukken winst uitvaartverzekeraar Yarden

Archief

Uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden heeft in z’n eerste levensjaar de nettowinst met 61% zien dalen ten opzichte van 2000, het jaar waarin AVVL, Nuva en crematoriumbedrijf CVN nog zelfstandig waren. Het aantal mensen dat voor een uitvaart in natura is verzekerd bij Yarden steeg, mede door overnames, tot ruim 800.000.

Yarden, dat officieel op 16 juni van vorig jaar als fusiebedrijf van start ging, nam in 2001 de portefeuilles over van BVZ in Landgraaf en St. Barbara in Heerlen. De Limburgse portefeuilles leverden 26.403 verzekerden op. Verder werden voor 33.431 mensen een nieuwe verzekering gesloten, aangebracht door de loondienstagenten van Nuva, de vrijwilligers van AVVL, direct mail én assurantietussenpersonen. Met inbegrip van royementen (10.381) en overleden polishouders (9.737) resteerden er ultimo 2001 in totaal 808.284 verzekerden.
Zij brachten aan brutopremie-inkomen e 30,4 (28,7) mln op, waarvan e 26,1 (23,6) mln periodiek. De premie-omzet wordt boekhoudtechnisch gecompleteerd met een zogeheten ‘winstdelingskoopsom’ van e 19,2 (17,7) mln, bedoeld om de noodzakelijke indexatie van de lopende verzekeringen te financieren. Het eigenlijke premie-inkomen van e 30,4 mln denkt Yarden dit jaar met zeker 10% te gaan verhogen, onder meer via de nog op te richten joint-venture met Delta Lloyd. Beide bedrijven krijgen daarin een belang van 50%, maar Yarden neemt de leiding ter hand.
Drijfveer
Ondanks deze groeiambities heeft directeur Ton van de Wiel bescheiden doelstellingen voor wat betreft de omvang van Yarden. “Wij willen niet de grootste worden. We hebben ook geen commerciële drijfveer. Wél willen we de beste worden in de dienstverlening rondom het levenseinde. En dan heb je winst nodig voor investeringen in die kwaliteit en voor het aanbieden van verzekeringen en uitvaarten tegen een redelijke prijs.”
De winst werd vorig jaar flink gedrukt door de fusiekosten en vooral door de tegenvallende beleggingsopbrengsten. Dat laatste kwam tot uitdrukking in de halvering van de herwaarderingsreserve, waardoor het eigen vermogen van Yarden slonk tot e 86,7 (126,0) mln. Ook het resultaat (na belastingen) kreeg een tik van de beursmalaise en daalde tot e 2,7 (7,0) mln. Het brutoresultaat van het verzekeringsbedrijf was e 5,0 (11,3) mln.
De uitvaartverzorging leverde wederom een verlies op: e 1,0 (0,6) mln. Yarden telt 36 uitvaartcentra, 15 crematoria en drie begraafplaatsen, die betrokken waren bij 27.890 uitvaarten, waarvan bijna 20.000 crematies. Volgens Van de Wiel heeft de divisie Uitvaartverzorging daarmee een marktaandeel van zo’n 20%.
De holding van Yarden – directie plus staf – is deze maand overigens verhuisd vanuit Diemen naar Almere (Bunuellaan). Het gaat om negentien medewerkers. In totaal werken 859 mensen voor Yarden, vooral geconcentreerd in Diemen (divisie Uitvaartverzekering) en Meppel (divisie Uitvaartverzorging).

Reageer op dit artikel