nieuws

Fusie DNB en PVK kost ruim tweehonderd banen

Archief

De fusie tussen toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gaat vóór 1 januari 2005 in totaal tweehonderd tot driehonderd voltijds formatieplaatsen kosten. Op die datum moet de integratie van PVK en DNB zijn afgerond.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de integratie is het bereiken van een efficiëntere werkwijze. Daartoe wordt een “zo plat mogelijke” organisatiestructuur neergezet. “Daarbinnen past een onderscheid tussen grote onderdelen met vooral uitvoerende taken en onderdelen die zich richten op meer kennisintensieve activiteiten. Daarbij is in deze fase van de integratie vooral de wijze van aansturing door de directie beschouwd”, aldus beide toezichthouders.
De verbeterde efficiëntie moet een kostenbesparing van e 15 mln tot e 25 mln opleveren. Die wordt onder meer bereikt door het aantal voltijds formatieplaatsen met tweehonderd tot driehonderd terug te brengen. “Deze vermindering zal vooral bij de ondersteunende taken plaatsvinden. Maar ook bij de primaire taken zal kritisch naar besparingsmogelijkheden worden gekeken.”
Gedwongen ontslag
De inkrimping moet vooral door natuurlijk verloop (pensioneringen en het niet verlengen van tijdelijke contracten) worden bereikt. Gedwongen ontslagen worden echter niet uitgesloten. Bij beide instellingen is voor zeker een halfjaar een vacaturestop ingesteld. “Het is nog niet te zeggen hoe de te vervallen banen worden verdeeld over PVK en DNB”, aldus een DNB-woordvoerder. “We hebben eerst de volledige organisatie bekeken die na de fusie gaat ontstaan. We kunnen nu nog moeilijk inschatten wat dat voor de afzonderlijke organisaties betekent.” Bij DNB in Amsterdam zijn 1.870 medewerkers in dienst; de PVK in Apeldoorn telt 230 werknemers. De integratie moet uiterlijk op 1 januari 2005 zijn afgerond. De personele afslanking moet voor die datum zijn beslag hebben gekregen. De nieuwe toezichthouder voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen zal de naam van DNB aannemen.
Bij DNB komen nog eens 170 voltijdbanen extra te vervallen door een herziening van de bankbiljettendistributie. Per 1 januari 2008 worden de agentschappen voor het bestellen of afstorten van bankbiljetten door banken in Eindhoven, Hoogeveen en Wassenaar gesloten. Alleen het agentschap in Amsterdam blijft open. DNB bespaart hiermee vanaf 2008 jaarlijks e 10 mln.
Steviger optreden
DNB-directeur en PVK-bestuurslid Arnold Schilder zal in de nieuwe organisatie samen met PVK-bestuurder Flip Klopper het uitvoerend toezicht voor zijn rekening nemen, zo laat Schilder weten in het meinummer van De Actuaris, het bulletin van het Actuarieel Genootschap. Klopper bemoeit zich met de verzekeraars en pensioenfondsen en Schilder ziet toe op onder meer de banken en beleggingsinstellingen. Bij de bankverzekeraars zal Klopper zich richten op de ondernemingen met een sterk verzekeringskarakter, zoals Aegon, Achmea en Delta Lloyd. Schilder ‘doet’ de bedrijven met een sterke bankiersrol, zoals ING en Fortis.
Schilder merkt in het interview op dat “het bij de PVK best wat degelijker en grondiger” kan. “Het toezicht bij DNB is veel intensiever. We komen veel over de vloer bij instellingen. En internationaal, omdat we het geconsolideerde toezicht doen. Onze onderzoeksrapporten zijn omvangrijker en grijpen op veel meer bedrijfsterreinen in. Het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen is nationaal; ieder land heeft zijn eigen toezichthouder. Een toezichthouder bij de PVK heeft voorts veel meer instellingen onder zich. Het toezicht is minder frequent en indringend. We vinden dat we meer over de vloer moeten komen bij die instellingen en als er iets aan de hand is, best steviger op mogen treden dan we in het verleden hebben gedaan.”
Schilder wil aan de korte lijnen en de flexibiliteit van de PVK de grondigheid toevoegen van DNB: “We zijn echt terriërs die niet meer loslaten totdat het punt is opgelost.”

Reageer op dit artikel