nieuws

Fusie ACT en ASN is rond

Archief

De juridische fusie tussen de systeemhuizen ACT (ING) en ASN (Aegon) is een feit. Het nieuwe bedrijf Amedia gaat van start met een klantenkring van 3.500 bedrijven en wordt gehuisvest bij Aegon in Den Haag.

ING heeft 65% van de aandelen van het nieuwe bedrijf in handen en Aegon 35%. De aandelenverhouding heeft te maken met het marktaandeel van de beide systeemhuizen. Door deze fusie is het grootste systeemhuis in de verzekeringsbranche ontstaan. Uit cijfers van adviesbureau D&O blijkt dat ACT vorig jaar een marktaandeel had van 33% en ASN 23%. Samen goed voor meer dan de helft van de markt. Systeemhuis Anva (NVA) is goed voor een marktaandeel van 20%, gevolgd door CCS, waar PinkRoccade een aandeel in heeft, met 14% van de markt. Op gepaste afstand volgt Online met 9% marktaandeel. Amedia zelf claimt een marktaandeel van 75% en baseert dit op het aantal assurantiekantoren (3.500) en volmachtkantoren van ACT (100) dat het in de boeken heeft.
Volgens Anva-directeur Stoffel van Almkerk is het berekenen van het marktaandeel in aantal kantoren niet reëel. “Anva is, als je de grootte van de kantoren meeweegt bij het bepalen van het marktaandeel, zeker van dezelfde grootte als Amedia. Meeùs wordt als één kantoor geteld, maar heeft vele werkplekken. Ons aandeel in de volmachtmarkt is door D&O in een ander onderzoek in 2003 op tweederde bepaald. Dat zijn vooral grotere intermediairkantoren. Daarom is het meten in aantallen werkplekken een betere methode. Met circa 12.000 werkplekken is Anva in mijn ogen even groot als Amedia.”
Jack Moormann (ACT), die samen met Kees van der Geer (ASN) de directie vormt van Amedia wil niet vrijgeven om hoeveel werkplekken het gaat. “Wij zijn voor de bepaling van het marktaandeel uitgegaan van het aantal kantoren.”
Reden
Volgens Moormann zijn er twee redenen voor de fusie. “Allereerst is dat de enorme investering in ketenintegratie. Daar zijn enorme bedragen mee gemoeid. De spa moet in de grond. Bedrijfsprocessen gaan op de schop. Door de fusie worden de investeringen ontdubbeld en creëer je schaalgrootte. Op de tweede plaats zie je dat er in de intermediaire markt een concentratietendens gaande is en dat er vele faillissementen zijn. Dat betekent dat wij onze software bij minder bedrijven afzetten en dat omzetverlies wordt niet opgevangen door de groei van een gemiddelde tussenpersoon. Ook dat is een reden om samen te gaan.”
Het samengaan van de bedrijven heeft geen personele gevolgen. De werknemers van ASN gaan over naar Amedia. De werknemers van ACT zijn in dienst van ING en worden gedetacheerd bij Amedia. “Zij kunnen echter ook in dienst treden bij Amedia. Het bedrijf komt met een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Als men dat aantrekkelijk vindt, kan men overstappen”, aldus Moormann.
Producten
Voor de producten zal er niet veel veranderen. “De oud ACT-pakketten Prisma en X-Assurantie gaan over naar Diamant. Assis 2000 van ASN zal overgaan in Assis voor Windows. Wij garanderen daarbij dat Assis voor Windows minimaal de functionaliteiten heeft van Assis 2000.”
Het is voor gebruikers ook mogelijk om van een oud ACT-pakket over te stappen naar Assis voor Windows en omgekeerd. “Ik kan mij voorstellen dat de gebruikers van Assis 2000 niet willen wachten op Assis voor Windows en overstappen naar Diamant. Vroeger was de prijs misschien een reden om over te stappen, maar dat zal nu niet meer het geval zijn. We hebben afgesproken dat we niet kannibaliseren op de prijzen. Deze zullen geharmoniseerd worden.”

Reageer op dit artikel