nieuws

Fundum: parttimers verhogen verzuim

Archief

Hoe meer parttimers en hoe meer vrouwen in het bedrijf, hoe hoger het ziekteverzuim. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek dat Fundum heeft laten houden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Fundum heeft onlangs het seminar ‘De werkelijke kosten van verzuim’ gehouden. Op dit seminar zijn de uitkomsten gepresenteerd van een enquête die Fundum heeft laten houden onder 9.250 bedrijven die een dwarsdoorsnede vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. Uit het onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim de werkgevers jaarlijks e 18 mld kost. Hiervan heeft de helft betrekking op indirecte kosten, zoals kosten voor vervangend personeel en productieverlies. Uit het onderzoek blijkt dat hoe groter de onderneming is, des te hoger de indirecte kosten zijn.
Ook blijkt dat hoe meer mensen (procentueel gemeten) op personeelszaken werken, hoe lager het verzuim is. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat ondernemingen met een ziekteverzuimverzekering een lager verzuimpercentage hebben. Oud-minister Willem Vermeend zei op het seminar dat elke procentpunt minder verzuim het Bruto Nationaal Product met 0,25 procent verhoogt.
Fundum-directeur Jan Oosterbroek (l) en oud-minister Willem Vermeend op het Fundum-seminar over ziekteverzuim

Reageer op dit artikel