nieuws

Frisia als eerste DSB-dochter voor de rechter

Archief

Frisia, onderdeel van de DSB Groep, is gedagvaard door de rechtbank in Haarlem. In totaal heeft de Economische Controle Dienst (ECD) begin dit jaar tegen vijftien DSB-dochterbedrijven processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van wetsovertredingen in advertenties voor consumptief krediet.

“De opgelegde boetes van f 2.500 waarmee verdere strafvervolging voorkomen kon worden, zijn allemaal niet betaald. We hebben nu één zaak als proefproces voorgelegd aan de rechtbank en dat is toevallig Frisia”, aldus de persvoorlichter van Justitie. “Wellicht volgen er meer.”
DSB-directeur Hans van Goor beweert niets te weten van de processen-verbaal. “Die hebben we nooit ontvangen. Die van Frisia heb ik deze week voor het eerst gezien, eenvoudigweg omdat ik het dossier heb opgevraagd. Het bericht van de dagvaarding kwam voor ons totaal onverwacht.” Wanneer Frisia voor de rechter moet verschijnen, staat nog niet vast. De advocaat van DSB heeft om uitstel gevraagd.
Fouten
In de advertenties werd volgens een woordvoerder van de ECD “een aantal fouten” gemaakt. Zo was de looptijd van de lening niet altijd vermeld, hetgeen wettelijk wel verplicht is. Ook bleek de lening in werkelijkheid een langere looptijd te hebben dan werd vermeld. Verder stonden de rentepercentages niet altijd correct weergegeven of met de misleidende vermelding ‘vanaf’.
“De advertenties van aanbieders van consumptief krediet in kranten en dagbladen worden hier regelmatig uitgeknipt en in de gaten gehouden”, zegt woordvoerder Frederieke Hermie. “In die zin gaat het om een normale klus.”
Nieuw onderzoek
De vijftien proccessen-verbaal zijn begin dit jaar opgemaakt en hebben nog betrekking op de oude wetgeving. Sinds de nieuwe Wet op het Consumentenkrediet (WCK) van 1 februari, waarin onder meer staat dat aanbieders geen reclame meer mogen maken voor ‘snel geld’, is de ECD een nieuw ‘onderzoek’ gestart. In totaal zijn er driehonderd advertenties gescreend. Daarvan kunnen er zeventig niet door de beugel. “Van zo’n dertig hebben we inmiddels proces-verbaal opgemaakt. Met de rest zijn we nog volop bezig. Het punt is dat het enorm veel tijd kost om bij al die bedrijven in het land langs te gaan.”
Of er bij de nieuwe overtreders ook DSB-dochters zitten, wil Hermie niet zeggen. “Daar doen we geen uitspraken over.” Hans van Goor is er echter zeker van daar geen DSB-dochter bij zit. “De regels zijn hier aardig aangescherpt en de interne controle op advertenties is fors toegenomen. Alle advertenties voldoen aan de wettelijke eisen.”

Reageer op dit artikel